O systému ORIS

ORIS je centrální systém ČSOS, který pokrývá agendu vnitřních svazových procesů a agendu související se závody. Základními agendami systému jsou: klubová evidence, registrace, přestupy, hostování, kalendář závodů, přihlášky, výsledky a další související informace.

Exporty

API

 • ORIS API - Poskytování dat ve formátu XML a json

OB 2000

 • Kalendář
 • Kluby
 • Registrace (může trvat delší čas)
 • Doplňkové služby - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Sluzby&comp=ORIS ID závodu
 • "Platby" - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Platby&comp=ORIS ID závodu
 • Kategorie - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Kategorie&comp=ORIS ID závodu
 • Přihlášky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=ob2000&id=ORIS ID závodu

OE

 • Přihlášky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oe&id=ORIS ID závodu

OE2010

 • Přihlášky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oe2010&id=ORIS ID závodu
 • Registrace (může trvat delší čas)
 • Doplňkové služby - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Sluzby&mode=oe2010&comp=ORIS ID závodu
 • Kategorie - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Kategorie&mode=oe2010&comp=ORIS ID závodu

OORG

 • Kluby
 • Přihlášky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oorg&id=ORIS ID závodu
 • Finanční přehled - http://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=FinancniPrehled&encoding=win1250&comp=ORIS ID závodu

ČSOS

 • Přihlášky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?id=ORIS ID závodu
 • Výsledky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuCSOS?id=ORIS ID závodu

IOF

 • Výsledky - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu
 • Výsledky 3.0 - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu&v=3
 • Výsledky 3.0 WRE - http://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu&v=3&wre=1&iofIdSource=ORIS ID závodu
* Kódování exportů (kromě přihlášek) lze nastavit na Windows-1250 přidáním parametru &encoding=win1250 do url