Logo

Přihlášky závodu: Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet

pro klub: Bratrstvo Ždárských vrchů

Datum:
28.09.2018
Místo konání:
Zlín, sídliště Jižní svahy, ulice Okružní, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Pořadatel:
TZL - SKOB Zlín
Kategorie
Název/Jméno
Vklad
DH180 BZR 1 760 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0723
klubový vklad: 760 Kč