Logo

Časté dotazy

1. Přihlášení a uživatelské účty 2. Přihlašování na závody 3. Administrace závodu 4. Vícedenní závody 5. Ranking 6. Exporty a importy dat 7. Jak co funguje 8. Problémy prohlížeče 9. Co dělat když si nevím rady 10. O systému ORIS

1. Přihlášení a uživatelské účty

1.1 Ztratil jsem prihlašovací údaje nebo si nepamatuju jméno a heslo

Na stránce Prihlášení je dostupná funkce Zapomenuté heslo. Tam lze pomocí zadání uživatelského jména nebo emailu (email pouze v případě, že je v systému unikátní - tzn. nebude fungovat v případě, že má více uživatelů v systému stejný email *) lze vygenerovat nové přístupové údaje. Pokud uživatel tuto akci provede, pak na email, který má zadán v systému, přijde ověřovací kód, po jehož otevření se vygenerují samotné údaje (dvoukrokový postup je nezbytný pro zamezení nechtěnému vygenerování nového hesla náhodnou osobou).
* V případě, že uživatel v systému nemá unikátní email, tak má vedoucí klubu možnost zjistit uživatelské jméno člena klubu v editaci členů klubu - exportu členů klubu do excelu.

1.2 Nemám přihlašovací údaje do systému

Kontaktujte svého vedoucího klubu. Ten má možnost v seznamu členů klubu u daného člena ve sloupci Uživatel kliknout na odkaz Vytvořit. Po zadání emailové adresy člena klubu se na tuto adresu odešlou přístupové údaje.

1.3 Novému uživateli nepřišly přihlašovací údaje

Pokud je uživatel v systému již vytvořen, pak se postupuje dle bodu 1.1. Zda je uživatel pro konkrétního člena klubu vytvořen může vedoucí klubu zkontrolovat v seznamu členů klubu. Přihlašujte se pomocí osobního e-mailu na obecné doméně (např.: seznam.cz, gmail.com, centrum.cz a další). Firemní e-maily někdy automatický ověřovací e-mail z ORISu vyhodnotí jako SPAM a nepovolí jeho doručení.

1.4 Do klubu se vrací někdo, kdo už členem dříve byl, jak mu obnovit členství (registrační číslo)?

V editaci členů klubu kliknout na "Zobrazit všechny členy" , tím se zobrazí seznam i s lidmi, kteří mají ukončené členství. U staronového člena je nutné upravit pole "Člen do" na nějaké budoucí datum. Tim se opět stane platným členem vašeho klubu.

2. Přihlašování na závody

2.1 Chtěl bych přihlásit závodníka do kategorie, kam nepatří (mimo soutěž)

Příhlásit závodníka mimo soutěž může pouze pořadatel závodu (tj. osoba, která má práva Editovat závody v klubu pořadatele nebo je v závodě vybrána jako Zpracovatel přihlášek).

2.2 Chci přihlásit závodníka, který není členem klubu a není v ORISu (kamarád chce jet se mnou a běžet za náš klub)

Použijte jednorázové přihlášky. Detailní popis je v Nápovědě.

2.3 Kdy se mohu ze závodu odhlásit

Závodník má možnost se ze závodu odhlásit sám nebo prostředníctvím vedoucího klubu či jiné osoby, která na to má práva, pouze v rámci stejného přihlašovacího termínu, ve kterém byl i přihlášen. (např. přihlášený v 1. termínu se nemůže odhlásit, pokud již 1. termín vypršel a přihlášky jsou aktuálně v termínu druhém). Důvodem jsou případné náklady a jiné souvislosti, které pořadateli mohly vzniknout. Pořadatel závodu má možnost závodníky odhlásit nezávisle na termínu jejich přihlášky. 

2.4 Kdo má právo mě přihlašovat na závody

Práva na přihlašování na závody existují na několika úrovních. Všechny informace jsou dostupné na stránce Přihlašovací práva a Klubová práva v rámci menu daného klubu.

Úrovně práv:

I. Osoba se může přihlašovat sám sebe pokud:
- generální klubové nastavení na stránce Klubová práva má Přihlašovat sebe: Ano
- osoba má v seznamu klubových práv nastaveno Přihlašovat sebe na Ano

II. Osoba může přihlašovat všechny ostatní členy klubu pokud:
- generální klubové nastavení na stránce Klubová práva má Přihlašovat ostatní: Ano
- osoba má v seznamu klubových práv nastaveno Přihlašovat ostatní na Ano
- osoba je nastavena jako přihlašovatel na stránce Přihlašovací práva v sekci Práva přihlašovatele na jednotlivém závodu na konkrétní závod

III. Osoba může přihlašovat jinou konkrétní osobu (cílovou) pokud cílová osoba má právo přihlašovat sama sebe a zároveň:
- na stránce Přihlašovací práva cílová osoba přidělila toto právo v sekci Přihlašovat mě mohou dále - mé nastavení
- na stránce Přihlašovací práva vedoucí klubu přidělil toto právo v sekci Práva na přihlašování v rámci klubu mezi dvěmi osobami v klubu

2.5 Jak si změnit SI čip v systému

Číslo svého SI čip používaného v celém ORISu lze změnit v nabídce Osobní - Nastavení na záložce Závodní údaje.

2.6 Jak zadat půjčení SI čipu v jednotném formátu

V jednotném formátu stačí do pole poznámka uvést text "zapůjčit čip" nebo "zapujcit cip". V prihlášce se pak automaticky zatrhne zapůjčení čipu.

3. Administrace závodu

3.1 Jak změnit úroveň závodu z Ostatní na jiný oficiální

Informace o postupu se nachází v prováděcích předpisech dané sekce pro daný rok. Zpravidla se jedná o jednu osobu (správce kalendáře), která tyto změny provádí, a v PP bývá uveden kontaktní email.

3.2 Jak nastavit, aby měl na editaci závodu práva i člověk, který není členem klubu

V sekci Kontakty na stránce závodu lze nastavit Zpracovatele přihlášek. Tato osoba (nezávisle na tom, zda je nebo není členem pořadatelského klubu) má poté stejná práva, jako osoba  z klubu pořadatele s právy Editovat závody. Může tedy provádět veškerou editaci daného konkrétního závodu.

3.3 Kam mám zadat variabilní nebo specifické symboly pro platby

V sekci Přihlášky na stránce závodu lze zadat pole Bankovní účet, VS, SS. Toto je textové pole, kam je možnos napsat jak bankovní účet, tak další případné informace k platbám (variabilní nebo specifické symboly).

3.4 Nahrávání výsledků

Nahrávání výsledků je popsáno v návodu a probíhá na stránce závodu (Akce - Nahrát výsledky).

Postup není v čase aktualizován a všechny neuvedené nebo novější verze sw podporují export do IOF XML 3.0, který je tak hlavním formátem importu výsledků.

3.5 Nahrávání výsledků štafet

Podporován je pouze format IOF XML 3.0

3.6 Jak nastavit počet úseků u štafet

V editaci kategorií je nutné nastavit počet úseků.

3.7 Potřebuji editovat informace o závodu a pole jsou neaktivní

Některé informace týkající se závodů (datum, název, apod) jsou editovány centrálně. V případě požadavku na změnu se u sekce OB obracejte na email kalendar@orientacnibeh.cz

3.8 Protokol výsledků

Po nahrání výsledků lze protokol editovat na stránce závodů v části kontakty. Protokol nelze editovat, pokud nejsou výsledky nahrané.

3.9 Doplnění licencí do výsledků

Většina programů pro pořádání závodů neumí exportovat licence, tím pádem licence ve výsledcích chybí. Na stránce závodů v menu akce je možno po nahrání výsledků pustit akci Doplnit licence do výsledků, která chybějící licence doplni (licence k termínu data závodu).

3.10 Zadání žádosti o průměry do žebříčků

Při nahrávání výsledků závodu je možnost zadat žádost o průměry (formát zadávání je zobrazen ve formuláři). Totéž lze později upravit v editaci závodu v sekci Přihlášky (pole je se zobrazí k editaci v momentě, kdy jsou nahrány výsledky).

3.11 Archivace jednorázových přihlášek

Kvůli GDPR není možné dlouhodobě archivovat osobní údaje o osobách, které nejsou členy klubů ČSOS. Veškeré doklady se po uplynutí 30 dnů po datu závodu mažou a přihlášky se v okleštěné formě sesypou pod fiktivní klub 999 a nelze je vytisknout ani jinak upravit.

3.12 Jak mohu jako pořadatel upravit přihlášenému klubu Doplňkové služby?

Na hlavní stránce závodu, kde je tato služba nabízena (pozor u dvojzávodů), otevřít "Doplňkové služby" ve sloupci vpravo. Najít klub, u kterého chci změnu provést, a přes tužku editovat počet.

3.13 Jak mohu jako pořadatel objednat pro někoho Doplňkové služby?

Pro normální příhlášky přes formulář Přihlásit - Vybrat doplňkovou službu - Vybrat registračku a objednat. Pro jednorázové přihlášky přes Příhlášky - Otevřít jednorázovou přihlášku klubu a objednat.

3.14 Jak nastavit u vybraného klubu nulové startovné?

Pomocí jednorázové úpravy vkladu pro celý klub. Takže zadáním např.: LTP* a 0 lze nastavit vklad 0 pro celý klub LTP na vybrané akci.

4. Vícedenní závody

4.1 Kategorie

Hlavní závod i všechny etapy musí mít zadány kategorie a ty musí být totožné. Jinak není možné se přihlášovat. Pro jednoduché nastavení lze v editaci kategorií použít funkci kopírování kategorií z jiného závodu.

4.2 Jak nastavit správně vklady u víceetapových závodů na jednotlivé etapy

Víceetapové závody jsou v systému zadány tak, že obsahují jeden hlavní závod a k němu jsou pomocí nastavení počtu etap a jednotlivých ID etap navázány samotné etapy. Ty v systému sdílí s hlavním závodem většinu údajů (výjimkou jsou např. kontaktní informace - je možno nastavit na každou etapu jiné funkcionáře apod.). Jsou však v systému vedené jako samostatné závody, aby je šlo použít např. pro uložení výsledků a další agendy.

Nastavování vkladů se pak provádí na 2 úrovních:

A. Vklad pro přihlášku na celé víceetapové závody - nastavuje se na hlavním závodě v kategoriích jako u běžného závodu (samozřejmě se všemi možnostmi jako jsou navýšení vkladu, manuální výše vkladů apod.)

B. Vklad pro přihlášku na dílčí etapu (pokud není závodník přihlášen na všechny etapy, tak se výsledný vklad rovná součtu vkladů za etapy, jichž se účastní)

- pokud je na dané etapě nastaven nenulový vklad, pak se použije konkrétní etapa

- jinak se použije vklad, který je nastaven na 1. etapě, pokud je nenulový

- jinak se vypočte vklad jako vklad za celé víceetapové závody děleno počtem etap

Vzorové příklady:

I. Chci, aby byl vklad na 3 etapovém závodě za celek 300 Kč a každá etapa stála 100 Kč - nastavím pouze vklad 300 Kč na hlavní závod, jednotlivé etapy se vypočtou automaticky jako 300 Kč / 3.

II. Chci, aby byl vklad na 3 etapovém závodě za celek 300 Kč a každá etapa stála 130 Kč - nastavím vklad 300 Kč na hlavní závod a 130 Kč na E1, jednotlivé etapy se vezmou jako E1.

III. Chci, aby byl vklad na 3 etapovém závodě za celek 300 Kč a každá etapa stála 130 Kč kromě E2, která bude mít vklad 150 Kč - nastavím vklad 300 Kč na hlavní závod, 130 Kč na E1 a 150 Kč na E2. Nezadám-li E3, pak se pro E3 použije E1, tj. 130 Kč.

Pozn. všechny etapy musí mít zadány stejné kategorie jako jsou na hlavním závodě. Není možné měnit v rámci víceetapových závodů kategorie mezi etapami.

5. Ranking

5.1 Jaký je rankingový kód závodu

Vzhledem k začlenění výpočtu rankingu do ORISu od 1.1.2014 ztrácí doposavad používaný rankingový kód smysl a jediným unikátním identifikátorem závodu je ORIS ID. Tzn. např. 2433. ORIS ID se tedy používá i jako rankingový kód závodu.

6. Exporty a importy dat

6.1 Potřebuji data ve formátu xxx pro svůj systém

Standarní exporty ze systému jsou popsány na stránce Exporty. Zároveň je možno využít ORIS API (API je stále ve vývoji a postupně se rozrůstá). V případě potřeby něčeho speciálního kontaktujte autora na emailu oris@centrum.cz

7. Jak co funguje

7.1 Jak se počítají chyby v mezičasech

Mezičasy - výpočet a zobrazení chyb na kontrolách (inspirováno Winsplits) - nad celkovým časem součet chyb a nad každým mezičasem, který je vyhodnocen jako chyba (označeno červeným pozadím), po najetí myší nad položku

Výpočet: Na každém mezičase je vypočtena poměrná ztráta na nejlepší mezičas (ani vítěz většinou nemá všechny nejlepší mezičasy a je o xx procent pomalejší než nejlepší mezičas na každé kontrole). Z množiny těchto ztrát je vypočten medián, tj. poměr kolik by měl závodník na každém mezičase ztrácet. Každý mezičas, kde je závodník horší o více než 20% času, který by měl dosáhnout, je označen jako chyba. Zároveň se započítávají a zobrazují pouze chyby větší než 20 sekund. Pro závody ve sprintu (závod s časem vítěze do 20 minut) se započítavají a zobrazují chyby větší než 10 sekund.

7.2 Přestupy

K tomu, aby mohl závodník přestoupit z jednoho klubu do jiného je třeba, aby byla daná osoba členem starého i nového klubu a byla to tatáž osoba. Doporučený postup pro nový klub:

A. Založit nové člena klubu a to tak, že si vyberu z existujících osob v systému (v případě, že si vytvořím novou osobu, tak nemůže dojít k napárování přestupu a celý proces nebude fungovat)
B. Zadat přestup
C. Vyčkat na odsouhlasení starého klubu

Po schválení přestupu na obou stranách se závodník automaticky založí v registraci nového klubu.

8. Problémy prohlížeče

8.1 Nezobrazují se mi v ORISu formulářová okna

Typickým příznakem problému je to, že se po kliknutí na odkaz v ORISu nic neděje. Např. u přihlašování z jednotného formátu nebo při přihlašování někoho jiného. Problém je způsobem chybou v javascriptu. Ta v 99% případů vzniká na základě nainstalovaných doplňků prohlížeče, různých lišt anebo virů. Jako řešení se doporučuje vyzkoušet jiný prohlížeč na stejném pc anebo jiné pc.

9. Co dělat když si nevím rady

9.1 Nenašel jsem odpověď na svůj dotaz či problém

Zkontroluj sekci Nápověda, zda neobsahuje popis toho, co potřebuješ. Pokud si neví rady ani tvůj vedoucí klubu, pak kontaktuj technickou podporu systému na emailu oris@centrum.cz nebo oris@orientacnisporty.cz.

10. O systému ORIS

10.1 Kdo je autorem ORISu

Autorem ORISu je Michal Besta (AOP). Na vývoji se podílí Boris Navrátil (KAM).

Dotazy nebo požadavky emailem lze řešit pouze skrz technickou podporu oris@centrum.cz nebo oris@orientacnisporty.cz. Na jiných emailových adresách bude komunikace ignorována.