Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár MTBO - 10.08.2013
Pořadatel:

A-team Bruntál z.s.
Kavalcova 1882/8, Bruntál, 792 01
ČÚ: 2300243126/2010, jako VS použijte číslu klubu dle adresáře ČSOS
IČO: 66145244
Plátce:

Bicykl Kříž Team Ústí n.L.
VS: 0543
BUL
Vklady:

Startovné 10.08.2013 100 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 100 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 200 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti -100 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce