Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti ve sprintu - 09.04.2016 (ID 3324)
Mistrovství oblasti sprintových štafet - 09.04.2016 (ID 3425)
Pořadatel:

SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
ČÚ: 1904881319/0800
IČO: 63696592
Plátce:

Klub orientačního běhu Konice
Tyršova 397, Konice, 798 52
IČO: 44053967
VS: 0906
KON
Vklady:

Startovné 09.04.2016 (ID 3324) 1 010 Kč
Startovné 09.04.2016 (ID 3425) 720 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 730 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 730 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce