Vyúčtování vkladů
Závod:
Závod po fáborkách při žákovských štafetách - 21.09.2016 (ID 3668)
Žákovské štafety - 21.09.2016 (ID 3666)
Pořadatel:

OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
ČÚ: 115-175 040 0227 / 0100, variabilní symbol 27xxxx
IČO: 04605837
Plátce:

KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s.
Žárovická 1657, Újezd nad Lesy, Praha 9, 190 16
IČO: 49625543
VS: 270123
TAP
Vklady:

Startovné 21.09.2016 (ID 3668) 50 Kč
Startovné 21.09.2016 (ID 3666) 1 400 Kč
Doplňkové služby 21.09.2016 (ID 3666) 400 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 850 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 850 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce