Vyúčtování vkladů
Závod:
Seminář OCAD- začátečníci - 12.10.2019 (ID 5422)
Seminář OCAD- pokročilí - 13.10.2019 (ID 5423)
Seminář OCAD- pokročilí - 02.11.2019 (ID 5424)
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů
Zátopkova 2/100, Praha 6 - Strahov, 160 17
IČO: 00548677
Plátce:

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
VS: 0525
TUV
Vklady:

Startovné 12.10.2019 (ID 5422) 0 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 0 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce