Vyúčtování vkladů
Závod:
H.S.H. Vysočina cup - 10.07.2020
Pořadatel:

Sportovní klub Chrast
Stadion v Lipkách, Chrast, 538 51
ČÚ: 2201027137/2010, VS: číslo oddílu dle Adresáře ČSOS
IČO: 43499066
Plátce:

TJ Slovan Luhačovice, spolek
Masarykova 228, Luhačovice, 763 26
IČO: 46308032
VS: 1008
LCE
Vklady:

Startovné 10.07.2020 14 850 Kč
Doplňkové služby 10.07.2020 4 600 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 19 450 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 19 450 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce