Vyúčtování vkladů
Závod:
6. BZL, Hromniční trápení 2020 - 25.01.2020
Pořadatel:

SK Radioklub Blansko, z.s.
Vrchlického 1a, Blansko, 678 01
IČO: 68685963
Plátce:

ARCHIV
VS: 91026
999
Vklady:

Startovné 25.01.2020 2 050 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 2 050 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 2 050 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce