Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství ČR v nočním OB, mistrovství oblasti - 10.10.2020 (ID 5955)
INOV-8 CUP - žebříček A - 11.10.2020 (ID 5956)
Oblastní žebříček - 11.10.2020 (ID 5598)
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
ČÚ: 2601203427/2010
IČO: 69973300
Plátce:

Sportovní klub Studenec, z.s.
Studenec 291, Studenec, 512 33
IČO: 15043991
VS: 10100621
STH
Vklady:

Startovné 10.10.2020 (ID 5955) 1 500 Kč
Doplňkové služby 10.10.2020 (ID 5955) 2 000 Kč
Startovné 11.10.2020 (ID 5956) 1 400 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 4 900 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 4 900 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce