Logo

Přihlášky závodu: Český pohár MTBO - 11. kolo

Datum:
09.08.2015
Místo konání:
Lyžařský svah Zlín
Pořadatel:
TZL - SKOB Zlín
Kluby:
22H     26I     39A     54A     54D     94P     999     JEP     NNN     SPE     SVR     VIV     XCR     ABR     BLI     BOR     DMS     DOB     EKP     CHT     KAM     KNC     KPY     LDC     LOV     LPM     LPU     MFP     OKP     PBM     RBA     RBK     RCP     SBK     SCP     SJC     SJI     SKL     SKM     SKV     SMR     STB     TBM     TSU     TZL     VBA     VIP     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     XBM     XHK     XPU     ZUP    
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 22H5800 Jankó Tamás 580930 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890262
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M40 26I7000 Gasperotti Ivan 1601701 170 Kč
W21E 26I7850 Scaravonati Laura 9005232 170 Kč
M21E 26I8400 Turra Piero 9200152 170 Kč
M21E 26I8700 Dallavalle Luca 1392133 170 Kč
M21E 26I9100 Rossetto Riccardo 7006332 170 Kč
M20 26I9700 Bettega Simone 2013172 110 Kč
W17 26I9850 Tomaselli Michela 2028819 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890236
klubový vklad: 1070 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E 39A8600 Kogler Bernhard 7787877 170 Kč
M21E 39A9400 Waldmann Andreas 7777711 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890130
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21E 54A8150 Zinkl Sonja 500654 170 Kč
M21E 54A8900 Haselsberger Kevin 680102 170 Kč
M21E 54A9200 Exler Florian 709792 170 Kč
M21E 54A9500 Seppele Markus 931019 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890062
klubový vklad: 680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E 54D7700 Huster Mark 897324 170 Kč
M21E 54D8800 Michael Benjamin 500711 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890195
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E 94P0002 Gromadka Maciej 505096 170 Kč
M21E 94P0003 Jaroszek Radosław 607807 170 Kč
M20 94P0004 Jaroszek Jakub 7899987 110 Kč
M20 94P0005 Kielak Hubert 1409356 110 Kč
M20 94P0006 Żebrowski Artur 1397544 110 Kč
W21E 94P0051 Kamińska Anna 2016319 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890164
klubový vklad: 840 Kč
(28)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21E 12G1550 benham emily 9020589 170 Kč
M21E 12G9000 Kvale Hans Jurgen 8618944 170 Kč
M21E 14D0001 Sommer Michael 515121 340 Kč
M21E 15L9301 Maiselis Jonas 1552255 170 Kč
M20 15L9601 Zigilejus Aidas 70073280 110 Kč
W20 15L9751 Michnovic Viktorija 2011938 110 Kč
M20 15L9901 Ambrazas Ignas 1404061 110 Kč
Open Long 15X0000 Novotný Marek 200 Kč
M21E 21R9301 Gritsan Ruslan 571278 170 Kč
M21E 21R9302 Medvedev Grigory 1009456 170 Kč
M21E 21R9303 Kapitonov Maxim 9771986 170 Kč
W21E 21R9351 Repina Tatiana 1302131 170 Kč
M20 21R9601 Kulgavy Alexander 1602309 110 Kč
M20 21R9602 Balev Jury 1405266 110 Kč
M17 21R9901 Shchepelev Fedor 2024880 110 Kč
W17 21R9951 Fedoseeva Alena 2024847 110 Kč
M21E 23B8800 Belomazhev Stanimir 170 Kč
W20 35R9550 TRIFILENKOVA ANASTASIA 1001637 110 Kč
W20 35R9750 MIKHAILOVA OLYA 1006724 110 Kč
W20 35R9751 SEMYONOVA ANNA 9991997 220 Kč
M17 35R9800 IBRAGIMOV AKHMED 1633683 110 Kč
M17 37R0000 Kinal Kirill zapůjčit 150 Kč
M21E 37R8200 Tomashevskiy Eduard 1990199 170 Kč
W20 64A9551 Ritter Julia 518013 110 Kč
W20 64A9751 Fantoni Antonella 7171197 110 Kč
M21E 65A7800 Breitschädel Tobias 781121 340 Kč
M50 6YC6100 Dvorský Ilja 416082 170 Kč
M50 75F5900 legrand bruno 1992991 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150891026
klubový vklad: 4440 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21A JEP7900 Müller Pavel A 336798 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080134
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
Open Short NNN Dudešková Soňa 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890003
klubový vklad: 100 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M60 SPE4701 Fraňo Peter 416505 170 Kč
W50 SPE5051 Fraňová Marie 416515 170 Kč
M40 SPE7501 Fraňo Michal 332288 170 Kč
M21E SPE8300 Pilka Matej 7204500 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015083106
klubový vklad: 680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B SVR7600 Nedopílek David B 1403430 170 Kč
M21B SVR7700 Maňásek Josef B 9200522 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080928
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M14 VIV0100 Kroc Kryštof C 53377 60 Kč
M40 VIV7000 Toloch Alexandr C 2051543 170 Kč
M40 VIV7100 Kunz Martin C 553435 170 Kč
M40 VIV7101 Valík Luděk C 7203322 170 Kč
M40 VIV7118 Zrník Tomáš C 1398988 170 Kč
M40 VIV7200 Linhart Aleš C 682358 170 Kč
W21B VIV7350 Valíková Petra B 980374 170 Kč
M40 VIV7400 Kroc Dalibor C 53355 170 Kč
M40 VIV7502 Fišer Petr C 53899 170 Kč
W21B VIV7650 Michálková Alice B 2011792 170 Kč
W21B VIV7750 Linhartová Martina B 52690 170 Kč
W21B VIV7962 Fišerová Zuzana C 08940 170 Kč
M21B VIV8100 Hodoň Miroslav B 53882 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 20150890529
klubový vklad: 2100 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21A XCR7300 Karkoš Petr A zapůjčit 210 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080635
klubový vklad: 210 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M20 ABR0001 Hruška Tomáš C 7204492 110 Kč
M21A ABR6301 Kolář Rudolf A 920687 170 Kč
M21A ABR7001 Kratochvíl Karel A 7202579 170 Kč
M21E ABR7601 Jašek Petr E 7003007 170 Kč
W21B ABR7751 Jašková Šárka B 886811 170 Kč
W21B ABR7752 Lánerová Leona B 9101702 170 Kč
Open Short ABR8100 Láner Roman 51889 100 Kč
M21E ABR8401 Vala Radek E 9005228 170 Kč
M21A ABR8502 Bezděk Václav A 2032137 170 Kč
W21B ABR8888 Večeřová Marcela C 7205021 170 Kč
W21E ABR8951 Veličková Monika E 7201773 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080920
klubový vklad: 1740 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B BLI7803 Ohera Karel B 2019239 170 Kč
M21B BLI8001 Ištok Martin B 2019222 170 Kč
W21B BLI8051 Trubáková Zuzana B 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080541
klubový vklad: 510 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E BOR8904 Bogar František E 897369 170 Kč
M20 BOR9705 Nemet Michal E 8425 110 Kč
W21A BOR9751 Kameníková Andrea A 2051536 170 Kč
W21A BOR9850 Kohoutová Barbora A 2051481 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080501
klubový vklad: 620 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21A DMS7601 Bezouška Tomáš A 7201752 170 Kč
M21E DMS7900 Urban Miroslav E 438621 170 Kč
M21B DMS8100 Cerman Lukáš B 7003040 170 Kč
W21A DMS8350 Haničáková Denisa A 301317 170 Kč
M21C DMS8900 Sallamann Roman 1602620 170 Kč
W21B DMS9451 Dašková Kateřina C 2081000 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080544
klubový vklad: 1020 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21B DOB7956 Štěpánová Dita B 7226 170 Kč
M21A DOB8002 Janda Martin A 920696 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080603
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W40 EKP7257 Konečná Marcela A 725724 170 Kč
M21E EKP7608 Štěňha Martin E 7003036 170 Kč
W21E EKP8062 Nováková Lenka E 2051473 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080103
klubový vklad: 510 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 CHT6001 Janda Luboš C 888637 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080705
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21B KAM9452 Kamererová Valerie 428250 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080210
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 KNC6200 Hejna Jiří C 899180 170 Kč
M21A KNC8700 Havlíček Tomáš A 52257 170 Kč
M21B KNC8803 Bitter Aleš B 52264 170 Kč
W21B KNC9350 Hejnová Aneta C 2075634 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080204
klubový vklad: 680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E KPY9000 Stránský Vojtěch E 7201827 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080205
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21C LDC7701 Dvořák František C 7204485 170 Kč
M20 LDC9800 Horák Jan A 7404404 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080528
klubový vklad: 280 Kč
(2)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21C LOV7600 Bochňák Zbyněk C 7612230 170 Kč
M21B LOV7601 Zajíc Josef B 760226 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080825
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21B LPM7954 Fremrová Jaroslava C 1400405 170 Kč
M21B LPM8104 Hegner Lukáš B 446347 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080306
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21C LPU9001 Hovorka Lukáš 981816 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080612
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B MFP9300 Štochel Miroslav A 2081364 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080110
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21E OKP9450 Nováková Kateřina E 887935 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080112
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M60 PBM5513 Sladký Ivan C 52021 170 Kč
W50 PBM6059 Sladká Zora C 49465 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081104
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 RBA5902 Jánoška Jozef C 307364 170 Kč
W50 RBA6051 Jánošková Taťjana C 307440 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015083104
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E RBK8347 Jalový Milan E 980373 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081105
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 RCP6041 Autrata Vlastimil C 2051944 170 Kč
M40 RCP6941 Pažický Ľudovít C 211408 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015083105
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M14 SBK0101 Humlíček Tomáš C 7700077 60 Kč
Open Long SBK6201 Peťovský Jan doplnim 200 Kč
M50 SBK6301 Buřt Vladimír 500884 170 Kč
M21B SBK6922 Sochor Jan B 1007541 170 Kč
M21A SBK7537 Urban Jan A 1919191 170 Kč
M21A SBK7539 Humlíček Aleš A 609906 170 Kč
M21C SBK7549 Jágr Jaroslav C 410339 170 Kč
M21B SBK7609 Pátek Richard B 1976000 170 Kč
M21B SBK7621 Šafek Jiří B 53206 170 Kč
W21A SBK7664 Humlíčková Kateřina A 1011011 170 Kč
W21B SBK7789 Jágrová Vlasta B 53205 170 Kč
Open Short SBK8000 Chaloupka Ondřej 976000 100 Kč
M21C SBK8001 König Lukáš C 9000002 170 Kč
M21A SBK8014 Stachoň Zdeněk A 7905090 170 Kč
W21A SBK8379 Křístková Veronika A 52865 170 Kč
W21A SBK8383 Csakvaryová Lenka A 920679 170 Kč
W21A SBK8451 Stachoňová Barbara A 7906090 170 Kč
W21A SBK8485 Uhnavá Markéta A 9900099 170 Kč
M21A SBK8501 Jiráček Josef A 7851220 170 Kč
W21A SBK8554 Beržinská Soňa A 1985526 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081106
klubový vklad: 3250 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
Open Short SCP7201 Podivínský Tomáš 51557 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080117
klubový vklad: 100 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M14 SJC0102 Břeň Daniel C 2056263 60 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080618
klubový vklad: 60 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21E SJI7419 Lauerman Jan E 886813 170 Kč
M21B SJI7613 Izdný Pavel B 8709 170 Kč
W21E SJI8057 Paulíčková Renata E 995896 170 Kč
M21A SJI8101 Moravec Štěpán A 897347 170 Kč
M21A SJI8509 Plíhal Tomáš A 1700080 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080714
klubový vklad: 850 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M14 SKL0401 Štáfek Ondřej C 236517 60 Kč
W21B SKL7150 Mědílková Iva C 7204522 170 Kč
M21A SKL7401 Štáfek Pavel A 236502 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080213
klubový vklad: 400 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M40 SKM7000 Vlček Roman C 7200330 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081011
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21E SKV9752 Kubínová Veronika E 7003008 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080313
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M40 SMR7001 Pařízek Petr A 2011824 170 Kč
W21A SMR7151 Pařízková Věrka A 8254 170 Kč
M21E SMR7401 Pucherna Eduard E 7410123 170 Kč
M21A SMR7700 Hons Miši A 7203328 170 Kč
W21A SMR7750 Honsová Lenka A 7203329 170 Kč
M21E SMR7800 Lukavec Petr E 887930 170 Kč
M21E SMR7901 Svoboda Honza E 995876 170 Kč
W21A SMR8150 Rolná Janka A 428212 170 Kč
W21A SMR8451 Hanajová Káťa A 428294 170 Kč
W21E SMR8754 Lukavcová Ivana E 7201202 170 Kč
W21A SMR8950 Kalošová TerKa A 981824 170 Kč
M20 SMR9801 Mišoň Matěj A 7201762 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080519
klubový vklad: 1980 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W40 STB6798 Abelová Ivana C 682366 170 Kč
M21E STB9301 Ludvík Vojtěch E 9005136 170 Kč
M20 STB9801 Ludvík Matyáš A 7204494 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080520
klubový vklad: 450 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W17 TBM0058 Grycová Kateřina C 9101109 110 Kč
W14 TBM0360 Králová Jolana 232032 60 Kč
W50 TBM5959 Pospíšková Luisa C 53260 170 Kč
M50 TBM6007 Pospíšek Zbyněk C 888636 170 Kč
M50 TBM6108 Štěpánský Václav C 1210961 170 Kč
M40 TBM6213 Argaláš Jaroslav C 2073714 170 Kč
M40 TBM6903 Gryc Tomáš C 995875 170 Kč
M21E TBM7044 Rygl Jaroslav E 501884 170 Kč
M21C TBM7339 Ambrož Pavel C 2081389 170 Kč
W21A TBM7372 Ryglová Kateřina A 53227 170 Kč
M21E TBM7632 Ševčík Martin E 515062 170 Kč
W21E TBM7753 Gigon Michaela E 7177777 170 Kč
M21B TBM8008 Polášek Radek B 2067203 170 Kč
M21A TBM8101 Schwab Martin A 416018 170 Kč
M21E TBM8307 Uhmann Petr E 899162 170 Kč
W21E TBM8870 Chromá Adéla E 888602 170 Kč
M21E TBM8907 Pospíšek Marek E 7003031 170 Kč
W21A TBM9150 Seifertová Magda A 2011851 170 Kč
M21B TBM9228 Boček Milan B 2019217 170 Kč
W17 TBM9859 Grycová Veronika A 9988889 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081108
klubový vklad: 3170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W50 TSU5850 Perůtková Ivana C 52699 170 Kč
W50 TSU5896 Králová Dana C 52540 170 Kč
M50 TSU5941 Král Jiří C 7203459 170 Kč
W50 TSU6183 Skácelová Naděžda C 8906 170 Kč
W50 TSU6550 Maliňáková Eva C 887151 170 Kč
M21E TSU8109 Sedláček Petr E 336751 170 Kč
W21E TSU8279 Tomečková Zuzana E 1400407 170 Kč
M21A TSU8300 Tomeček Karel A 8905 170 Kč
M21C TSU8540 Linhart Tomáš C 301146 170 Kč
M21C TSU8604 Reif Jan C 52514 170 Kč
W21E TSU8889 Skácelová Naděžda E 1400406 170 Kč
W21E TSU8992 Staňková Štěpánka E 920678 170 Kč
W21E TSU9191 Březinová Marie E 888629 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080926
klubový vklad: 2210 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M60 TZL4902 Jelínek Petr 1396260 170 Kč
W50 TZL6052 Polášková Kamila 53338 170 Kč
W50 TZL6556 Jelínková Jana 920669 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081013
klubový vklad: 510 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W50 VBA4751 Kralova Eva C 2051947 170 Kč
M50 VBA6501 Mlynárik Peter C 876002 170 Kč
M21E VBA7941 Šurgan Štefan E 515024 170 Kč
M21B VBA8101 Ančic Ľuboš B 2051950 170 Kč
W21E VBA8454 Fajtová Stanislava E 2008512 170 Kč
M21A VBA9341 Jánoška Tomáš A 307368 170 Kč
M20 VBA9501 Čully Andrej A 9999903 110 Kč
M20 VBA9601 Muller Matej A 876001 110 Kč
M20 VBA9641 Takáč Teodor C 2300845 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015083107
klubový vklad: 1350 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B VIP7504 Hýbl Lukáš B 51628 170 Kč
W21B VIP7855 Skobová Tereza B 2053563 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080133
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B VLI7002 Urbaník Robert B 8292 170 Kč
M21B VLI7301 Meier Milan B 7003010 170 Kč
M21A VLI8101 Buchtík Ondřej A 2042525 170 Kč
M21A VLI8300 Tománek Otakar A 920698 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080526
klubový vklad: 680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M50 VPM6001 Fajtl Jaroslav C 887627 170 Kč
M21B VPM7905 Jirka Jakub B 52429 170 Kč
W21A VPM8450 Khulová Petra A 416122 170 Kč
W21B VPM8850 Fajtlová Jana B 887616 170 Kč
M21E VPM9001 Fajtl Jaroslav E 515439 170 Kč
W21B VPM9251 Kratochvílová Lucie C 7205019 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080317
klubový vklad: 1020 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M40 VRB7201 Klech Richard B 436946 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080818
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
Open Short VRL0000 Pilný Jiří 100 Kč
W17 VRL0052 Pilná Bára C 426376 110 Kč
W14 VRL0351 Pilná Natálie C 438036 60 Kč
W40 VRL7153 Pilná Libuše C 232639 170 Kč
M40 VRL7406 Štregl Tomáš C 8974 170 Kč
M21E VRL7501 Wohanka Pavel E 2300842 170 Kč
W21A VRL7652 Wohanková Gabriela A 2042537 170 Kč
M20 VRL9701 Hrdinka Daniel C 2085616 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080624
klubový vklad: 1060 Kč
(9)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W21B VSP7799 Košíková Jitka B 887910 170 Kč
M21B VSP8100 Vítek Jan A 7200581 170 Kč
W21E VSP8152 Lacigová Michaela E 887608 170 Kč
M21E VSP8200 Laciga Radek E 7003030 170 Kč
M21B VSP8201 Bartoš Marián B 887933 170 Kč
M21E VSP8301 Hora Vojtěch E 1006283 170 Kč
M21C VSP8308 Havlůj František C 9200529 170 Kč
W21A VSP8455 Horová Klára A 51659 170 Kč
W21E VSP8650 Tichovská Martina E 920677 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080127
klubový vklad: 1530 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M40 XBM6903 Král Jan C 7200328 170 Kč
M40 XBM7008 Suchánek Ladislav C 232332 170 Kč
M40 XBM7549 Bureš Pavel A 8621762 170 Kč
M21A XBM8102 Gebas Miroslav B 9365 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015081118
klubový vklad: 680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
W17 XHK0051 Hápová Petra C 2075681 110 Kč
M21C XHK7101 Háp Pavel C 9395 170 Kč
W40 XHK7157 Hápová Šárka C 9396 170 Kč
M21E XHK7600 Vaněk Petr E 2035731 170 Kč
M21C XHK7908 Ševčík Matěj C 2073671 170 Kč
W21E XHK9150 Lamichová Martina E 888619 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080634
klubový vklad: 960 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21B XPU7501 Sedlák Radek B 995872 170 Kč
M20 XPU9705 Kanta Martin C 7204476 110 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080627
klubový vklad: 280 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21A ZUP7404 Pucher Filip A 711577 170 Kč
M21A ZUP7604 Šebesta Petr A 9760324 170 Kč
M21E ZUP7702 Pucherna Jan E 7151177 170 Kč
W21A ZUP7750 Salingerová Anna A 9398 170 Kč
M21A ZUP7800 Bergl Tomáš A 7202860 170 Kč
M21E ZUP8002 Pucherna Petr E 886278 170 Kč
M21E ZUP8200 Černý Ladislav E 7200339 170 Kč
M21A ZUP8201 Goder Josef A 7202900 170 Kč
W21A ZUP8250 Berglová Lucie A 51841 170 Kč
W21A ZUP8451 Puchernová Zuzana A 7518567 170 Kč
M21E ZUP8500 Johanovský Tomáš E 889286 170 Kč
W21A ZUP8759 Puchernová Radka A 886276 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2015080131
klubový vklad: 2040 Kč
celkem přihlášených: 270, vklad: 43500 Kč