Logo

Přehled vkladů: Bohemia Orienteering

Název:
Bohemia Orienteering
Datum:
21.07.2021
Kluby:
999     ADA     AOP     BBM     BFM     BOR     BZP     CST     CTB     DCE     DKL     DKP     DLP     DLT     DOK     DOR     EKP     FSP     FYD     GIG     HAV     HCE     HLV     HOB     HOR     CHA     CHC     JEN     JIL     JJN     JLI     JZL     KAM     KAS     KBP     KCK     KNC     KPY     KRE     KRL     KUL     KUO     KVS     LBE     LBM     LCE     LCV     LDC     LIT     LLI     LME     LPM     LPU     LTP     LTU     MAS     MFP     MKP     MLA     MOV     NPA     OKP     ONO     OSN     PCB     PDY     PGP     PHK     PLU     PUL     PZR     RBK     RIC     ROU     ROZ     RUM     SBR     SCP     SFM     SHK     SIT     SJC     SJH     SJI     SKV     SLA     SMB     SNA     SOB     SPR     SRK     SSU     STB     STE     STH     SUL     SVS     TAP     TBM     TEH     TEP     TJN     TJP     TRT     TTR     TUR     TUV     TVR     TYN     TZL     UBM     UOL     UVP     VAM     VBM     VCB     VIC     VLI     VPM     VRL     VSP     ZBM     ZLH     ZPV     ZVO     KOR    
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D65 5050003 Abola Alida 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H45A 3020001 Ahtiainen Akseli 2 1200 Kč 850 Kč 0 Kč
H35A 8230001 Albrecht David 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H70 5820002 Andrzej Wysocki 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A 4390001 Asboltné Kerekes Ágnes 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40A 2610006 Aubets Ramon 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D40A 6720001 Baláková Andrea 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 5210003 Baleisiene Roma 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5210004 Baleisis Kestutis 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D40A 6020001 Bannikova Elena 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 1330001 Barany Tamas 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D21C 6570002 Barbora Pavlíková 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D16B 5220018 Batalova VIKTORIJA 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 4380002 Beatrix Szebeniné Orsányi 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D55A 5210009 Bikeliene Ema 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 5210010 Bikelis Vytautas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 3850004 Bleidorn Stefan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 1510001 Blommen Paulette 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65B 3990006 Boerner Wolfgang 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14B 5230022 Bogužinskas Kasparas 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A 3620001 Bolland Brendan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21B 1330002 Boros Kitti 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H55A 3840003 Brettschneider Gerhard 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55B 3840004 Brettschneider Gudrun 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21C 3840005 Brettschneider Max 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55A 5050001 Bruvere Iveta 2 1200 Kč 1700 Kč 250 Kč
H60A 1520003 Bruylant Dominique 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55B 3860002 Bueschemann Evelyn 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21B 4320004 Bugár Gergely 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 4320001 Bugár József 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D70 5210002 Bumeliene Skaidra 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 5210001 Bumelis Vidimantas 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 5070002 Cerjaka Maija 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H45A 5070001 Cerjaks Kaspars 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H55B 5220003 Cicenas Rimantas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H16A 3970002 Cionoiu Daniel 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 3970001 Cionoiu Gheorghe 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55B 3820003 Cruse Katrin 1 1200 Kč 1125 Kč 0 Kč
H55A 3820002 Cruse Kay 1 1200 Kč 1125 Kč 0 Kč
H21B 8030001 Červinka Mário 3 1200 Kč 1900 Kč 0 Kč
D16A 5220014 Činčikaitė Miglė 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60B 5010001 Dandens Viesturs 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 5220001 DAUDERIS RIMANTAS 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 1550001 Deferme Gunther 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55A 3840002 Demmig Sven 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D60 6510005 Denysenko Tamara 3 1200 Kč 1900 Kč 0 Kč
F5 4000002 Depta Monika 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
H55A 4000001 Depta Peter 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14A 5230009 Drūlia Aras 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H35A 5230007 Drūlia Mantas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H12A 5230008 Drūlia Tauras 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65A 5240001 Dūda Kostas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 5240002 Dūdienė Violeta 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 5270001 Dulius Dominykas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 2710016 Eensaar Ethel 3 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 2710015 Eensaar Rain 3 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H65A 5210007 Eimaitis Bernardas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H16A 4710002 Eshel Sahar 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D75 3980001 Eulitz Ilse 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50B 4340006 Faggyas László 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55A 3840007 Feldmann, Gudrun 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 3830001 Finkenstaedt Björn 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 2710003 Fjodorov Ain 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 6580001 Formanko Dušan 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D45A 4050001 Frenzel Friederike 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H70 3900002 Frenzel Michael 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
T10 4060001 Fritzsche Anton 2 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
H70 4320005 Gábor Molnár 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16B 5220023 Gabreliūnaitė Ugné 3 1200 Kč 1900 Kč 0 Kč
D16B 5220020 Gaižiūnaitė Toma 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 5230014 Gaižutis Ramūnas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D60 2610003 Garriga Sala Anna 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5240003 Gavenas Gintaras 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21A 5230013 Gipas Augustinas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 5230012 Gipas Marijonas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D20A 5220019 Girinskaitė Malvina 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40A 3880004 Golinowski Pawel 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 4350004 GÖSSWEIN Judit 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H55A 6320001 Grote Andreas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H75 3910002 Güth Hans 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 5230002 Gvildienė Virginija 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 5230001 Gvildys Jonas Gediminas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 3870006 Hagen Nieke 3 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
D65 1320002 Haider Anna 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 2710001 Haldna Tonis 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 2710004 Hallikma Heiti 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D45B 2710002 Hallikma Maret 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21B 4010003 Heraschenko Dianora 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D40B 3850002 Hernandez Vanesa 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 4360001 Herter Laszlo 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 8300001 Hlavničková Anna 3 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
H60B 2710009 Hnik Paul 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21A 7000001 Huang Yiching 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
F3 4010002 Cherniavsky Inessa 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45A 4010001 Cherniavsky Sergey 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21C 8260001 Chlupová Milena 3 1200 Kč 475 Kč 50 Kč
F3 5840004 Chwiejczak Dorota 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H16A 6020002 Iurchuk Andrey 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D18A 6020003 Iurchuk Maria 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40B 6020004 Iurchuk Sergey 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14B 5220024 Jankas Jakubas 3 1000 Kč 1600 Kč 0 Kč
D14B 5220017 Janulytė Aida 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B 5230030 Jaugėlaitė Ona 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50B 5230011 Jaugelienė Rasa 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60B 8170002 Javůrek Antonín 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 8170004 Javůrková Eva 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D65 4320002 Jenei Margit 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D60 4320003 Jenövári Gabriella 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 3840008 Jobst Henry 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
T-OPEN 4040003 Jobst Ivonne 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P 6720003 Johansson Alex 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45A 6720004 Johansson Magnus 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
T10 6720002 Johansson Oliver 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50A 2710011 Joonas Eero 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50A 2710012 Joonas Erika 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8050001 Juklíček Jakub 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 8050002 Juklíčková Zuzana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D65 3010002 Jumppanen Helena 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 3010001 Jumppanen Jarmo 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H10 6010003 Kalinin Lukian 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A 6010002 Kalinin Matvey 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 6010005 Kalinin Oleg 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21E 6010001 Kalinina Veronika 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H75 3940001 Kämpfer Gerhard 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16B 5220007 Karvelis Džiugas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D45A 5050002 Katlapa Linda 2 1200 Kč 1700 Kč 250 Kč
H50A 2710005 Keerberg Erik 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45B 5230027 Keraišis Marius 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 4370001 Keszthelyi Ildikó 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50A 3020002 Kettunen Petri 2 1200 Kč 850 Kč 0 Kč
H21B 1530002 Keuppens Arno 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D16B 5220015 Kevėnaitė Agilė 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D35A 6010004 Kheldert Elena 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55A 5250001 Kniuksta Romualdas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5030001 Kokins Juris 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 2710010 Korb Randy 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 8070001 Korbelová Petra 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50B 8290001 Krakorova Iva 3 1200 Kč 475 Kč 0 Kč
D65 5210005 Krasuckiene Egle 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5210006 Krasuckis Rimantas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 5840002 Krasuski Bartłomiej 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 5840001 Krasuski Marcin 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 3860001 Krausbauer Uwe 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 3870005 Kretzschmar Matthias 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
F5 8310001 Kronika Miroslav 3 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
F3 8200001 Krpcová Adéla 1 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
H21A 8080006 Kříž Jan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8080007 Křížová Darina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P 8080005 Křížová Ella 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50A 3840001 Kubald Katrin 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 3830002 Kuhl Bettina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D60 3810001 Kuleva Angelina 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14A 4040002 Kumbier Lionel 2 1000 Kč 1400 Kč 0 Kč
D16B 5220016 Kuprytė Gabrielė 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H70 5230015 Kutka Rimvydas 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 5230016 Kutkienė Violeta 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D35B 8130001 Láčíková Sabina 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40A 3870004 Lehmann Karsten 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D50A 3850001 Leonhardt Annette 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 4350001 Ludvig Agnes 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 4350002 Ludvig István 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H16A 5220008 Mackevičius Tadas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D12B 5220026 Mačinskaitė Méta 3 1000 Kč 1600 Kč 0 Kč
H45B 5230024 Mačiukūnas Gediminas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21C 5230025 Mačiukūnienė Daina 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65B 4370002 Magyar János 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D70 6760001 Månsson Gunnel 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A 2710014 Mare Parve 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H35A 4710001 Marchenko Alexey 2 1200 Kč 1700 Kč 250 Kč
D21C 5230026 Markevičienė Inga 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 6760002 Mårtensson Ingrid 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55A 3890005 Matthews Johannes 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H21B 1530001 Melis Toon 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21B 1530004 Miel Deferme 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 1530003 Michael Van Baelen 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H70 5880001 Michałek Janusz 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A 5250002 Mikalauskas Robertas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55B 5250003 Mikalauskiene Daiva 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55B 5230004 Misiūnienė Irina 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21E 5230029 Mockaitis Rėjus 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50B 4340004 Molnár Attila 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55A 3890004 Müller Anke 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55A 3890003 Muller Matthias 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H12A 5230019 Murėnas Aleksas 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A 5230018 Murėnas Aurimas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H16A 5230020 Murėnas Kasparas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D35B 5230021 Murėnienė Agnė 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50A 5910001 Nadera Agata 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H50A 5910002 Nadera Dariusz 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
T10P 5260001 Nakvosas Tadas 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D16A 3990004 Neumann Johanna 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
T-OPEN 3990005 Neumann Lena 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H14A 3990003 Neumann Rasmus 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A 2310004 Nielsen Erik Groenborg 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H18A 2310003 Nielsen Hans Groenborg 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 2310001 Nielsen Niels-Peter Vest 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 8320001 Novák Kamil 3 1000 Kč 250 Kč 50 Kč
H18A 6540002 Novota Lukáš Mário 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 6540001 Novota Mikuláš 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21B 5040006 Olberkyte Erika 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 5830002 Olbrycht Anna 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H65A 5830001 Olbrycht Janusz 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50A 6580002 Pánková Martina 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H60A 2710013 Parve Martti 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5860001 Parzewski Jerzy 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 4420001 Pataki Gabor 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 4420002 Pataki Virag 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D20A 6550001 Patassiová Michaela 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 8040001 Paurová Lenka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21B 6570001 Pavlík Michal 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H70 1540001 Peeters André 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55B 5220025 Petraitis Rolandas 3 1200 Kč 1900 Kč 0 Kč
F5 4350003 Piroska Bacsó 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50A 2710006 Pold Heigo 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8240001 Pytlík Jaroslav 2 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
D45A 4810004 Ragona Federica 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H45A 4810001 Rampado Giuliano 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D16A 4810003 Rampado Sonia 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H10 4810002 Rampado Thomas 2 1000 Kč 1400 Kč 0 Kč
D45A 2310002 Rasmussen Angelique 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21A 3870001 Richter Friedmar 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 3900003 Röhl Stefan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40A 3850003 Rohner Uwe 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50B 3890001 Rothkegel Thomas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55A 5220005 Saldukas Vygintas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 1320001 Sepp Hones 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8180003 Schejbal Petr 1 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
F5 8180002 Schejbal Vladimír 1 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
F5 8180001 Schejbalová Kristina 1 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
H45A 3920001 SCHMIEDEBERG Nils 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D45A 6310002 Schneider-Schiess Silvia 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H35A 4040001 Schwartz Matthias 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H45A 6310001 Schwarzenberger Stefan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45B 3930002 Sicker, Rene 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H35B 5040004 Sijats Martins 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D35A 5890001 Śliwczyńska Ilona 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 3910001 Spengler Andreas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H18B 5220021 Spundzevičius Gytis 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 5210008 Staneviciene Ruta 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 5220022 Stanioniene Angele 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
D35A 3990002 Straube Hanka 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H16A 5220009 Strolia Salvijus 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H65A 5220006 Šalkauskas Algirdas 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H55B 6560001 Ščehovič Roman 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8110001 Šimerka Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H40B 8270001 Šmehlík Ondřej 3 1200 Kč 1425 Kč 150 Kč
H50A 5060001 Šolmanis Egons 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H16A 5060002 Šolmanis Uvis 2 1200 Kč 1700 Kč 0 Kč
H40B 8080002 Šperl Milan 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
T10 8080003 Šperlová Kateřina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P 8080004 Šperlová Marie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21C 8080001 Šperlová Zuzana 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 2710007 Tänav Tonu 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14B 5230023 Tarėla Eimantas 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 6750001 Thorsson Marianne 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D35A 8170003 Tomíčková Dana 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F5 8280001 Tourek Jan 2 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
F3 8280002 Tourek Matěj 2 1000 Kč 500 Kč 100 Kč
F3 8280003 Tourková Klára 2 1000 Kč 250 Kč 50 Kč
D50A 5840003 Trykozko Urszula 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D16B 5220013 Uksaaitė Ugnė 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H45A 5230003 Vaitiekūs Artūras 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21A 5230028 Valatkaitė Julija 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D14B 6510004 Valyavka Viktoriya 3 1000 Kč 1600 Kč 0 Kč
H70 1510002 Vanaken Rogier 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 4330001 Varga János 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D45B 5040002 Velkere Iveta 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21A 5040003 Velkere Liva 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21A 5040005 Velkeris Janis 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H60A 5040001 Velkeris Vilnis 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50B 5220002 Viksvienė Renata 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H35A 2610002 Viles Lleí 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
F3 4020002 Vilz Marion 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H55B 4020001 Vilz, Wolfgang 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H40B 6510001 Volkov Alexander 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14A 6510002 Volkov Maksym 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12A 6510003 Volkova Maja 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50B 8150001 Votava David 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D45A 1550002 wenderickx Nancy 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50A 4340002 Wengrin Ágnes 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A 3950001 Wolf Tobias 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H21B 1530005 Wout Keuppens 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H70 5860002 Woźniak Józef 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A 6330005 Wylenmann Aurel 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D50B 6330002 Wylenmann Jeanette 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H16A 6330004 Wylenmann Leander 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H14B 6330003 Wylenmann Lorenz 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A 6330001 Wylenmann Peter 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D65 5820001 Wysocka Jolanta 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H35A 4710004 Yakir Goldner 2 1200 Kč 1700 Kč 250 Kč
H21C 8120003 Zámečník Pavel 1 1200 Kč 750 Kč 0 Kč
H45A 8120002 Zámečník Pavel! 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D45A 8120001 Zámečníková Jitka 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D21C 8120004 Zámečníková Lenka 1 1200 Kč 750 Kč 100 Kč
F3 8160001 Zaoral Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 8160002 Zaoral Jiří 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D10 8160003 Zaoralová Barbora 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 3900001 Ziesche Jürgen 1 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A 4710003 Ziv Keren 2 1200 Kč 1700 Kč 250 Kč
F5 4380001 Zsolt Szebeni 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H60A 5020001 Zvaigzne Edmunds 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D55A 5020002 Zvaigzne Mudite 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
T10P 8250001 Žaloudková Barbora 2 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
D60 5230010 Žiaukienė Daiva 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
D16B 5220011 Žiūraitė Simona 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ305 ks 421475 Kč 3000 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 19.11.2020 21:01
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč 23.11.2020 11:22
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč 23.11.2020 16:06
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 23.11.2020 20:33
31-kemp-osoba 500 Kč 7 3500 Kč 23.11.2020 22:03
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč 23.11.2020 22:11
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Beránek Miroslav 26.11.2020 21:58
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 27.11.2020 16:49
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč 28.11.2020 17:21
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 28.11.2020 20:45
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč 08.12.2020 09:55
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 10.12.2020 11:36
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Beránek Miroslav 14.12.2020 13:05
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč 17.12.2020 12:49
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč 20.12.2020 18:00
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Beránek Miroslav 27.12.2020 21:46
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 29.12.2020 15:59
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 31.12.2020 18:52
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 03.01.2021 13:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 06.02.2021 14:18
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 08.02.2021 22:18
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč 11.02.2021 07:59
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 14.02.2021 21:53
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 15.02.2021 10:28
33-nouzové ubytování 560 Kč 1 560 Kč 25.02.2021 16:30
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč 10.03.2021 06:55
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč 27.05.2021 16:44
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Beránek Miroslav 27.05.2021 17:20
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč 07.06.2021 15:23
35-internát 3lůžkový pokoj 7500 Kč 1 7500 Kč 07.06.2021 15:23
31-kemp-osoba 500 Kč 11 5500 Kč Beránek Miroslav 16.06.2021 15:52
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč 17.06.2021 11:56
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 17.06.2021 12:33
98-dohoda-příplatek 1 Kč 7200 7200 Kč Beránek Miroslav 18.06.2021 14:20
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč 19.06.2021 13:30
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč 20.06.2021 18:30
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč 20.06.2021 23:15
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Beránek Miroslav 11.07.2021 20:22
stornopoplatky 1 Kč 420 420 Kč Beránek Miroslav 15.07.2021 20:54
33-nouzové ubytování 560 Kč 18 10080 Kč Beránek Miroslav 15.07.2021 21:39
ZZZcelkem 7725 91760 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 91026 (bankovní účet: 2300197975/2010) QR kód platby
klubový vklad: 424475 Kč , doplňkové služby: 91760 Kč, celkem: 516235 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 516235 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H60A ADA5901 Mareček Jiří 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D55B ADA6551 Marečková Iva 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H45B ADA7400 Odehnal Luděk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 4000 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 1200 Kč
2021-06-2222.06.2021 1200 Kč
2021-06-2222.06.2021 2800 Kč
2021-06-2222.06.2021 -1200 Kč
ZZZcelkem 4000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0901 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4000 Kč , zaplaceno: 4000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55A AOP6501 Hadač Miroslav 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D21B AOP7251 Kašparová Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A AOP0452 Klechová Karolína 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D45A AOP7052 Sedlářová Pavla 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21E AOP9501 Sklenář Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A AOP6302 Sklenář Miroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 7800 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč Kašparová Šárka 26.12.2020 11:11
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Kašparová Šárka 27.05.2021 01:20
ZZZcelkem 5 2700 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1818.06.2021 3900 Kč
2021-06-2323.06.2021 1200 Kč
2021-06-2525.06.2021 2800 Kč
2021-06-3030.06.2021 1200 Kč
2021-07-0101.07.2021 1400 Kč
ZZZcelkem 10500 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0801 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 7800 Kč , doplňkové služby: 2700 Kč, celkem: 10500 Kč , zaplaceno: 10500 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H16B BBM0502 Dvořák Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A BBM7300 Dvořák Miloš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B BBM0750 Dvořáková Lucie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H55B BBM6508 Ptáček Pavel 1 1200 Kč 300 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 3700 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 3700 Kč
ZZZcelkem 3700 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1114 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 3700 Kč , zaplaceno: 3700 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65A BFM5301 Zeman Ludvík 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
41-ubytovna 4ůžkový pokoj 4400 Kč 1 4400 Kč Beránek Miroslav pro BFM5301 21.06.2021 21:21
ZZZcelkem 1 4400 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1717.06.2021 1400 Kč
2021-06-2222.06.2021 4400 Kč
ZZZcelkem 5800 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0803 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1400 Kč , doplňkové služby: 4400 Kč, celkem: 5800 Kč , zaplaceno: 5800 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12A BOR1102 Kocman Lukáš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14A BOR0752 Kocmanová Adéla 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H12A BOR1100 Lamač Vítek 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14A BOR0750 Lamačová Barbora 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 4000 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
99-dohoda-sleva -1 Kč 4000 -4000 Kč Beránek Miroslav 02.07.2021 12:50
ZZZcelkem 4000 -4000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0501 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4000 Kč , doplňkové služby: -4000 Kč, celkem: 0 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21A BZP8750 Králová Vanda 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B BZP7150 Krotilová Magdaléna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B BZP8751 Krupová Tereza 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 BZP5850 Kujanová Martina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A BZP7651 Papicová Silvie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A BZP7351 Petýrková Pavlína 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 7200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2929.06.2021 7200 Kč
ZZZcelkem 7200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0137 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 7200 Kč , zaplaceno: 7200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21B CST8902 Málek Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A CST6501 Málek Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35B CST8351 Málková Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55A CST6550 Málková Věra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65B CST5601 Muchl Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 6000 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 6000 Kč
ZZZcelkem 6000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0404 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 6000 Kč , zaplaceno: 6000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 CTB1202 Běloušek Matěj 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H40A CTB7602 Běloušek Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B CTB8053 Běloušková Ilona 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14A CTB0752 Běloušková Kateřina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21E CTB9452 Benešová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40B CTB7601 Paul Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35B CTB7851 Paulová Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E CTB9451 Picková Alena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A CTB6851 Voborníková Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ9 ks 10400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 1200 Kč
2021-06-2121.06.2021 9200 Kč
ZZZcelkem 10400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0702 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 10400 Kč , zaplaceno: 10400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65A DCE5400 Jaroš Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 DCE5550 Mrázová Pavla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 DCE5650 Štrossová Jiřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T10P DCE1850 Zeman Annabel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21C DCE7950 Zeman Klára 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 5800 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Mrázová Pavla 17.03.2021 07:58
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Zeman Klára 23.05.2021 19:00
ZZZcelkem 3 1500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 7300 Kč
ZZZcelkem 7300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0201 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 5800 Kč , doplňkové služby: 1500 Kč, celkem: 7300 Kč , zaplaceno: 7300 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65A DKL5202 Chotětický Václav 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H40B DKL8000 Jedlička Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B DKL8201 Klíma Kamil 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B DKL9150 Pangrácová Anna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B DKL9051 Pangrácová Marie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A DKL7900 Pilát Miroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B DKL8051 Pilátová Petra 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21B DKL8300 Spilka Marek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A DKL6901 Šemelík Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ9 ks 11200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Šemelík Petr 14.06.2021 17:17
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Šemelík Petr 14.06.2021 17:23
ZZZcelkem 2 1000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1414.06.2021 1200 Kč
2021-06-2424.06.2021 11000 Kč
ZZZcelkem 12200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0202 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 11200 Kč , doplňkové služby: 1000 Kč, celkem: 12200 Kč , zaplaceno: 12200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 DKP1104 Balga Filip 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45B DKP7302 Balga Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35A DKP8251 Blažková Kristina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 DKP5752 Dudová Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A DKP8207 Fröhlich Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B DKP7050 Hlavatá Pavla 2 1200 Kč 700 Kč 0 Kč
H45A DKP6601 Illner Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A DKP9600 Illner Vojtěch 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A DKP6651 Illnerová Daniela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H14A DKP0817 Junek Matouš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H12A DKP1011 Junek Šimon 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50B DKP6901 Kalousek Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H20A DKP0100 Klaška Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A DKP9301 Klaška Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A DKP6500 Klaška Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21C DKP9651 Klašková Josefina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A DKP6750 Klašková Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H20A DKP0110 Klement David 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 DKP5651 Klusáková Jitka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A DKP0610 Koliáš Štěpán 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A DKP0558 Koubová Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A DKP0308 Mareš Albert 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 DKP5650 Mrázková Ivana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12A DKP0951 Mullis Carolina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P DKP1651 Mullis Elizabeth 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40A DKP7753 Mullis Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 DKP4700 Procházka Aleš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H75 DKP4300 Procházka Zdenko 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DKP6250 Prouzová Zuzana 2 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
H21A DKP8606 Ramba Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A DKP8655 Rambová Kamila 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D20A DKP0251 Řadová Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A DKP0359 Smutná Anna Marie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45B DKP7504 Svoboda Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 DKP5851 Svobodná Eva 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D18A DKP0463 Szymanská Zuzana 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H50A DKP7103 Škácha Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A DKP0310 Škácha Vít 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T10P DKP1552 Škáchová Evelína 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D20A DKP0156 Škáchová Magdalena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A DKP7054 Škáchová Petra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A DKP0655 Škáchová Viktorie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A DKP0656 Škáchová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A DKP5500 Špičák Aleš 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H20A DKP0203 Švarc Antonín 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H35A DKP8202 Tuček Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35A DKP8550 Tučková Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A DKP9956 Voltrová Alena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ48 ks 55400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klaška Pavel 18.11.2020 11:02
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Tichá Dorotea 18.11.2020 11:02
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Ramba Jiří 18.11.2020 11:09
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Kalousek Jiří 18.11.2020 11:10
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Balga Jiří 18.11.2020 11:18
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Mareš Albert 18.11.2020 11:34
31-kemp-osoba 500 Kč 7 3500 Kč Škácha Michal 18.11.2020 11:59
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Koubová Hana 18.11.2020 13:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Smutná Anna Marie 18.11.2020 14:11
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Balga Filip 21.11.2020 14:56
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Řadová Lucie 13.02.2021 15:52
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klement David 20.03.2021 17:39
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Tučková Lucie 27.05.2021 10:22
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Beránek Miroslav pro DKP0100 13.07.2021 08:33
ZZZcelkem 22 11000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2626.06.2021 67200 Kč
2021-06-2828.06.2021 -2000 Kč
2021-07-0808.07.2021 700 Kč
2021-07-1515.07.2021 500 Kč
ZZZcelkem 66400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0101 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 55400 Kč , doplňkové služby: 11000 Kč, celkem: 66400 Kč , zaplaceno: 66400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65B DLP5500 John Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1919.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0139 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
F3 DLT6151 Leníková Jana 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
F3 DLT7251 Nosek Martina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DLT6901 Nosek Petr 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DLT7301 Průša Josef 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DLT0401 Průša Josef 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DLT7451 Průšová Hana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DLT0651 Průšová Johanka 1 1000 Kč 1000 Kč 250 Kč
T10 DLT1301 Smejkal Jiří 1 1000 Kč 250 Kč 50 Kč
ZZZ celkem ZZZ8 ks 7000 Kč 300 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Beránek Miroslav pro DLT7451 06.07.2021 20:28
ZZZcelkem 5 2500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2323.06.2021 7050 Kč
2021-07-0909.07.2021 2750 Kč
ZZZcelkem 9800 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0527 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 7300 Kč , doplňkové služby: 2500 Kč, celkem: 9800 Kč , zaplaceno: 9800 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H16A DOK0602 Dolejší Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D20A DOK0156 Dolejší Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A DOK7450 Dolejší Lenka 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
F3 DOK6700 Dolejší Miloš 1 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
F5 DOK8400 Francke Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 DOK9999 Francke Karel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21E DOK9602 Fürst Matouš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 DOK6050 Kapounová Jitka 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21A DOK8700 Novák Daniel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65B DOK5500 Novák Tom 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 DOK5950 Nováková Pavla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A DOK0053 Pavlíková Markéta 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A DOK7800 Synek Antonín 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
D40A DOK7950 Synková Petra 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ14 ks 14100 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pavlíková Markéta 10.02.2021 16:55
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Synek Antonín 05.06.2021 09:34
ZZZcelkem 3 1500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2727.06.2021 13600 Kč
2021-07-1313.07.2021 1000 Kč
2021-07-1313.07.2021 1000 Kč
ZZZcelkem 15600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0504 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 14100 Kč , doplňkové služby: 1500 Kč, celkem: 15600 Kč , zaplaceno: 15600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D55A DOR6450 Kopáčková Alena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B DOR7150 Nová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A DOR0409 Petrilák Matouš Nathaniel 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
F5 DOR6600 Petrilák Miroslav 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12A DOR0953 Petriláková Amálie Rebeka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D20A DOR0251 Petriláková Anežka Rozárie 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D40A DOR7656 Petriláková Petra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A DOR0405 Snížek Martin 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H18A DOR0406 Snížek Ondřej 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ9 ks 11200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Nová Jana 21.11.2020 21:46
ZZZcelkem 1 5000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2626.06.2021 16950 Kč
2021-07-0404.07.2021 -750 Kč
ZZZcelkem 16200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0216 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 11200 Kč , doplňkové služby: 5000 Kč, celkem: 16200 Kč , zaplaceno: 16200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21B EKP8459 Černá Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A EKP8511 Černý Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A EKP6701 Janeček Jura 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B EKP6550 Janečková Dagmar 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A EKP6301 Koucký Roman 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B EKP7053 Zurynková Jana 2 1200 Kč 1050 Kč 0 Kč
D21B EKP9850 Zurynková Michaela 2 1200 Kč 1050 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 8100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2727.06.2021 6000 Kč
2021-07-0101.07.2021 2100 Kč
ZZZcelkem 8100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0103 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 8100 Kč , zaplaceno: 8100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75 FSP4300 Čadil Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21B FSP7612 Hrouda Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A FSP6700 Krausz Milan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B FSP8989 Rydlová Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B FSP8650 Studničná Lenka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65A FSP5300 Wald František 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A FSP6803 Žáček Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 8200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Studničná Lenka 25.05.2021 08:22
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Hrouda Martin 14.06.2021 11:38
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Čadil Jan 27.06.2021 19:48
ZZZcelkem 3 1500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-04-2929.04.2021 1200 Kč
2021-06-1515.06.2021 1700 Kč
2021-06-2020.06.2021 1700 Kč
2021-06-2424.06.2021 1500 Kč
2021-06-2828.06.2021 1200 Kč
2021-06-2929.06.2021 1200 Kč
2021-06-3030.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 9700 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0104 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 8200 Kč , doplňkové služby: 1500 Kč, celkem: 9700 Kč , zaplaceno: 9700 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H70 FYD4900 Juřina Robert 2 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A FYD6952 Würzová Kateřina 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-3030.06.2021 2600 Kč
ZZZcelkem 2600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0506 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2600 Kč , zaplaceno: 2600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D40A GIG7750 Linhartová Martina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Linhart Aleš 18.11.2020 08:57
ZZZcelkem 4 2000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 3200 Kč
ZZZcelkem 3200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1021 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , doplňkové služby: 2000 Kč, celkem: 3200 Kč , zaplaceno: 3200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H60A HAV5701 Jakobi Zdeněk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A HAV6301 Sochor Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55A HAV6250 Sochorová Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 3600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 3600 Kč
ZZZcelkem 3600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0806 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 3600 Kč , zaplaceno: 3600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D35A HCE8250 Dudová Irena 2 1200 Kč 700 Kč 0 Kč
H60A HCE5900 Kettner Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55A HCE6450 Kettnerová Lenka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H60B HCE5901 Kudrnáč Martin 1 1200 Kč 300 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 3400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Kettner Pavel 12.01.2021 19:53
stornopoplatky 1 Kč 800 800 Kč Beránek Miroslav pro HCE9750 18.07.2021 18:01
ZZZcelkem 801 5800 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2222.06.2021 8700 Kč
2021-06-2323.06.2021 700 Kč
2021-07-1818.07.2021 -200 Kč
ZZZcelkem 9200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0203 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 3400 Kč , doplňkové služby: 5800 Kč, celkem: 9200 Kč , zaplaceno: 9200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H50B HLV6404 Sedláček Jaroslav 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H12B HLV1000 Sedláček Matěj 2 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B HLV7060 Sedláčková Jana 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 4000 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1111.06.2021 4000 Kč
ZZZcelkem 4000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1004 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4000 Kč , zaplaceno: 4000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
F5 HOB0001 Hanuš Jaroslav 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H75 HOB4601 Kašpar Josef 2 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1818.06.2021 2200 Kč
ZZZcelkem 2200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0807 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2200 Kč , zaplaceno: 2200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12A HOR0901 Čihák Jakub 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H16A HOR0601 Čihák Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H10 HOR1100 Čihák Matěj 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50B HOR6900 Čihák Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 HOR7651 Čiháková Olga 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 HOR6500 Rücker Petr 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21A HOR0050 Rückerová Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A HOR6302 Vávra Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A HOR0350 Vávrová Vanda 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ9 ks 10000 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 10 5000 Kč Rücker Petr 10.04.2021 17:43
ZZZcelkem 10 5000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2323.06.2021 15000 Kč
ZZZcelkem 15000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0605 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 10000 Kč , doplňkové služby: 5000 Kč, celkem: 15000 Kč , zaplaceno: 15000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H70 CHA5100 Barták Jiří 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50A CHA7051 Bartáková Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40B CHA7604 Březina Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A CHA0605 Březina Karel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B CHA0851 Březinová Antonie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40B CHA7751 Březinová Michaela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A CHA9300 Čechlovský Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 CHA5750 Kadavá Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 CHA4901 Kadavý Zdeněk 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H65A CHA5500 Kaška Rudolf 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D75 CHA4650 Kašková Eva 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21A CHA7850 Kašková Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A CHA9850 Knížková Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T10P CHA1200 Lankaš Antonín 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P CHA1500 Lankaš Vojtěch 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40A CHA8050 Lankašová Barbora 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14A CHA0753 Lipenská Barbora 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40B CHA7951 Lipenská Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 CHA5002 Lusk Karel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D65 CHA5650 Lusková Olga 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40B CHA7603 Matyáš Libor 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
D40B CHA7652 Matyášová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A CHA0555 Matyášová Kristýna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A CHA7501 Pachner Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B CHA7750 Pachnerová Dominika 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A CHA6551 Pavlíková Pavla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A CHA7500 Polák Jaroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H14B CHA0801 Polák Tomáš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40B CHA8150 Poláková Veronika 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D70 CHA5150 Šaffková Zuzana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H70 CHA5003 Ševčík Milan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D65 CHA5351 Ševčíková Alena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A CHA0450 Tomanicová Sofie 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21C CHA9105 Vejstrk Daniel 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D21B CHA9651 Vejstrková Martina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A CHA6600 Vydra Ivan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ36 ks 41100 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Beránek Miroslav pro CHA9850 14.07.2021 17:17
ZZZcelkem 2 1000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1717.06.2021 42500 Kč
2021-06-2424.06.2021 2800 Kč
2021-06-2424.06.2021 -1400 Kč
2021-06-3030.06.2021 400 Kč
2021-06-3030.06.2021 -1000 Kč
2021-07-1919.07.2021 1000 Kč
2021-07-1919.07.2021 -2200 Kč
ZZZcelkem 42100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0507 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 41100 Kč , doplňkové služby: 1000 Kč, celkem: 42100 Kč , zaplaceno: 42100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D40A CHC7751 Biolik Agnieszka 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H45A CHC7608 Biolik Grzegorz 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2800 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Švadlena Jiří 21.11.2020 18:52
ZZZcelkem 1 500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2222.06.2021 1700 Kč
2021-06-2222.06.2021 2800 Kč
2021-06-2424.06.2021 -1200 Kč
ZZZcelkem 3300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0607 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2800 Kč , doplňkové služby: 500 Kč, celkem: 3300 Kč , zaplaceno: 3300 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12B JEN0901 Kalousek Dominik 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D35B JEN8451 Kalousková Pavla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55B JEN6201 Švarc Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21C JEN9001 Švarc Lukáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55B JEN6451 Švarcová Lenka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50B JEN7101 Zabořil Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A JEN7457 Zabořilová Romana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 8200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1919.06.2021 8200 Kč
ZZZcelkem 8200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0508 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 8200 Kč , zaplaceno: 8200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H50A JIL6901 Vlastník Zdeněk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A JIL7554 Vlastníková Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
33-nouzové ubytování 560 Kč 1 560 Kč Malý Aleš pro JIL6901 07.02.2021 10:58
33-nouzové ubytování 560 Kč 1 560 Kč Malý Aleš pro JIL7554 07.02.2021 10:59
ZZZcelkem 2 1120 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2121.06.2021 3520 Kč
ZZZcelkem 3520 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0608 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2400 Kč , doplňkové služby: 1120 Kč, celkem: 3520 Kč , zaplaceno: 3520 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H20B JJN0100 Adamec Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14A JJN0750 Baloghová Milena 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14B JJN0751 Cicvárková Klára 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D10 JJN1155 Kottíková Anežka 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
D40B JJN7751 Kottíková Pavlína 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
H14A JJN0800 Nožička Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14B JJN0852 Nožičková Eva 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50B JJN6950 Nožičková Renata 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F5 JJN7100 Pavel Jiří 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21C JJN0004 Pavel Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F5 JJN7650 Pavlova Irena 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F5 JJN0850 Pavlova Lenka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D18A JJN0451 Pesničáková Soňa 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B JJN0851 Podoubská Klára 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50B JJN6951 Pokorná Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A JJN0400 Pokorný Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B JJN0853 Pražáková Nella 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H20B JJN0102 Růta Matyáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12A JJN0951 Růtová Amálka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D20A JJN0151 Rýdlová Adéla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A JJN6850 Rýdlová Magda 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D20A JJN0252 Rýdlová Magdaléna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A JJN0454 Skácelová Adéla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E JJN8950 Svobodová Barbora 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B JJN8350 Švihovská Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T10P JJN1450 Švihovská Tereza 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H10 JJN1101 Švihovský Daniel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21A JJN8000 Švihovský Jaromír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H12B JJN1000 Švihovský Matyáš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H12B JJN1001 Tkáč Jakub 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 JJN6700 Tkáč Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H18A JJN0401 Tkáč Matěj 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B JJN0752 Vokušová Veronika 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ33 ks 35650 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0100 09.06.2021 05:24
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0102 09.06.2021 19:00
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0252 15.06.2021 21:30
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0401 15.06.2021 21:30
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0151 15.06.2021 21:31
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0750 15.06.2021 21:32
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0751 15.06.2021 21:32
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0800 15.06.2021 21:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0451 15.06.2021 21:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0851 15.06.2021 21:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0852 15.06.2021 21:34
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0853 15.06.2021 21:34
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0752 15.06.2021 21:35
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0951 15.06.2021 21:35
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN1001 15.06.2021 21:36
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN1155 15.06.2021 21:36
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0454 15.06.2021 21:39
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN6700 15.06.2021 21:40
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN6950 15.06.2021 21:41
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN6951 15.06.2021 21:41
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN7751 15.06.2021 21:44
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN8950 15.06.2021 21:44
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda 15.06.2021 21:57
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN0400 15.06.2021 21:58
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN1000 15.06.2021 22:10
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN1101 15.06.2021 22:11
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN1450 15.06.2021 22:11
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN8000 15.06.2021 22:12
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Rýdlová Magda pro JJN8350 15.06.2021 22:12
ZZZcelkem 29 14500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2121.06.2021 50150 Kč
ZZZcelkem 50150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0549 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 35650 Kč , doplňkové služby: 14500 Kč, celkem: 50150 Kč , zaplaceno: 50150 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21B JLI8301 Pešík Marek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A JLI7100 Zaydlar Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-04-3030.04.2021 1200 Kč
2021-07-0202.07.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 2400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0547 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2400 Kč , zaplaceno: 2400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21A JZL0051 Kundratová Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2323.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1005 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
F3 KAM0203 Albrecht Adam 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P KAM1700 Albrecht Jiří 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 KAM7800 Albrecht Vladimír 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21A KAM7850 Albrechtová Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KAM9950 Albrechtová Iveta 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KAM0051 Aschermannová Karolína 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
H45B KAM7201 Balej Jiří 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21E KAM9602 Glonek Jakub 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
H21A KAM9202 Hájek Adam 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KAM9851 Hájková Eliška 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E KAM9551 Hlubučková Kristýna 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D21B KAM0154 Hovorková Tereza 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A KAM7601 Chramosta Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KAM9450 Jančová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A KAM7700 Jedlička Adam 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16B KAM0506 Jíra Filip 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B KAM9802 Jíra Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 KAM7202 Mišek Michal 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10 KAM1300 Mišek Michal 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14A KAM0756 Mišeková Kateřina 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12A KAM1050 Mišeková Lucie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40B KAM7851 Mišeková Martina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A KAM8000 Neškudla Jan 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21A KAM7600 Pašek František 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A KAM6400 Ročejdl Marek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E KAM9301 Rusý Tomáš 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
H21B KAM9200 Rýdel Jiří 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H55A KAM6201 Semík Luboš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E KAM9401 Semík Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E KAM9105 Šafka Daniel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F5 KAM6649 Šafka Jan 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D55B KAM6650 Šafková Petra 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21E KAM9604 Šmelík Martin 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D21A KAM9850 Zimmerová Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ34 ks 38900 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9301 20.11.2020 18:11
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František 20.11.2020 22:16
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9850 21.11.2020 19:28
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Pašek František pro KAM7202 23.11.2020 21:09
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč Pašek František pro KAM7202 23.11.2020 21:09
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9950 27.11.2020 12:33
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9851 28.11.2020 19:34
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9602 28.11.2020 19:36
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9202 19.03.2021 19:03
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9105 23.04.2021 15:10
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9200 12.05.2021 09:01
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Pašek František pro KAM6650 23.05.2021 12:50
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9604 09.06.2021 21:36
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM9551 09.06.2021 21:37
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Jedlička Adam 20.06.2021 21:54
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Pašek František pro KAM8000 26.06.2021 11:36
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč Jedlička Adam 28.06.2021 22:45
ZZZcelkem 23 11900 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-1111.05.2021 42800 Kč
2021-06-1717.06.2021 7100 Kč
2021-06-2323.06.2021 2400 Kč
2021-06-2323.06.2021 -500 Kč
2021-06-2424.06.2021 -500 Kč
2021-06-2626.06.2021 -600 Kč
2021-07-0202.07.2021 100 Kč
ZZZcelkem 50800 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0210 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 38900 Kč , doplňkové služby: 11900 Kč, celkem: 50800 Kč , zaplaceno: 50800 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H50A KAS6900 Eichler Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A KAS7051 Eichlerová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A KAS7100 Hnízdil Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A KAS0301 Hnízdil Matěj 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H75 KAS4600 Nejezchleba Jiří 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D75 KAS4551 Nejezchlebová Věra 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D55A KAS6550 Slezáčková Věra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D75 KAS4350 Štrojsová Jaroslava 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ8 ks 9000 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1212.06.2021 9000 Kč
ZZZcelkem 9000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0509 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 9000 Kč , zaplaceno: 9000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65A KBP4500 Valter Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2121.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0106 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D60 KCK5756 Flašarová Marie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-02-0202.02.2021 3000 Kč
2021-06-1515.06.2021 -600 Kč
2021-06-1717.06.2021 -1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0406 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D14A KNC0750 Havlová Tereza 2 1000 Kč 300 Kč 0 Kč
D21B KNC9850 Vacková Eliška 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21C KNC9300 Vacek Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 2700 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Vacková Eliška 02.12.2020 22:12
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Vacek Vladimír 02.12.2020 22:12
ZZZcelkem 2 1000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1818.06.2021 3400 Kč
2021-06-2222.06.2021 300 Kč
ZZZcelkem 3700 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0204 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2700 Kč , doplňkové služby: 1000 Kč, celkem: 3700 Kč , zaplaceno: 3700 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H16A KPY0504 Bozděch Tobiáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A KPY5701 Dobeš Václav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D60 KPY6050 Freyová Michaela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B KPY8700 Klomínský Václav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A KPY6201 Kohl Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E KPY8600 Kohl Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KPY8852 Kohlová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B KPY6850 Míchalová Marcela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B KPY0050 Míchalová Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A KPY7800 Pavlíček Lubomír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A KPY0450 Pavlíčková Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KPY8650 Nedasová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B KPY8651 Trdá Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A KPY0401 Vejražka David 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A KPY7400 Vejražka Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14A KPY0750 Vejražková Anna 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ16 ks 19000 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Míchalová Marcela 18.11.2020 12:15
31-kemp-osoba 500 Kč 3 1500 Kč Vejražka Jiří 02.12.2020 21:24
31-kemp-osoba 500 Kč 3 1500 Kč Kohl Ondřej 02.12.2020 22:11
31-kemp-osoba 500 Kč 3 1500 Kč Pavlíček Lubomír 03.12.2020 09:18
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Nedasová Zuzana 07.12.2020 15:29
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Kohlová Zuzana 28.12.2020 10:16
ZZZcelkem 13 6500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2222.06.2021 25500 Kč
ZZZcelkem 25500 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0205 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 19000 Kč , doplňkové služby: 6500 Kč, celkem: 25500 Kč , zaplaceno: 25500 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D50A KRE7051 Dulovcová Marie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55A KRE6351 Troupová Vladěna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2626.06.2021 2400 Kč
ZZZcelkem 2400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0407 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2400 Kč , zaplaceno: 2400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12B KRL1003 Bejvančický Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H14B KRL0703 Bejvančický Josef 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14A KRL0752 Bodurková Denisa 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12B KRL0954 Čadková Michaela 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D10 KRL1153 Fáberová Hana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D10 KRL1351 Fáberová Lucie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45A KRL7201 Fišar Miroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A KRL0651 Fišarová Adéla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A KRL0351 Fišarová Eliška 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A KRL0653 Gelnerová Anna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D10 KRL1350 Gelnerová Karolína 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12A KRL0952 Gelnerová Markéta 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H10 KRL1102 Haller Maxmilián 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12A KRL0951 Hanáková Aneta 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21A KRL9651 Žákovcová Magda 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T-OPEN KRL7151 Hanáková Marta 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H12B KRL1002 Houba Vojtěch 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D10 KRL1152 Houbová Eliška 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D16B KRL0658 Králová Lucie 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H16B KRL0503 Kropáč Filip 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B KRL0754 Kropáčová Zuzana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14B KRL0757 Pokorná Anežka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21A KRL9304 Pova Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D10 KRL1253 Valentová Ela 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D16A KRL0551 Vlachová Adéla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21C KRL9505 Žákovec Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ26 ks 28200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2828.06.2021 28200 Kč
ZZZcelkem 28200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0322 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 28200 Kč , zaplaceno: 28200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35B KUL8401 Dubský Aleš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45B KUL7501 Dvořák Radim 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45B KUL6702 Hinterholzinger Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45B KUL6900 Jareš Daniel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A KUL0600 Jareš Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 6000 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2424.06.2021 6000 Kč
ZZZcelkem 6000 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0542 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 6000 Kč , zaplaceno: 6000 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21C KUO9951 Boková Ivana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A KUO9651 Chládková Simona 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2626.06.2021 2600 Kč
ZZZcelkem 2600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0632 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2600 Kč , zaplaceno: 2600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45B KVS7400 Furmánek Zdeněk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35B KVS8550 Muchová Barbora 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2121.06.2021 2400 Kč
ZZZcelkem 2400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1006 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2400 Kč , zaplaceno: 2400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D45A LBE7350 Bialeková Martina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 LBE5000 Hamáček Bohuslav 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H40B LBE8001 Kofroň Jan 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
H12B LBE1000 Kofroň Jan 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
T10P LBE1200 Kofroň Ondřej 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
D10 LBE1153 Schwarzová Katarína Sofia 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12A LBE0951 Schwarzová Martina Justína 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 6600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2727.06.2021 6600 Kč
ZZZcelkem 6600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0209 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 6600 Kč , zaplaceno: 6600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 LBM1101 Eliášek Jakub 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H14B LBM0801 Eliášek Patrik 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 LBM8051 Eliášková Hana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D60 LBM5795 Janská Iva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H60A LBM6113 Korpas Jaroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A LBM7362 Korpasová Ivana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55B LBM6460 Matyášová Lenka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 LBM5558 Salajková Věra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65A LBM5401 Štěpánek Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H12A LBM0909 Toman Matěj 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45B LBM7517 Toman Ondřej 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B LBM7751 Tomanová Veronika 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ12 ks 13600 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Toman Ondřej 24.11.2020 20:44
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Korpas Jaroslav 24.11.2020 21:08
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Toman Ondřej 25.11.2020 11:21
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Eliášková Hana 26.11.2020 19:40
ZZZcelkem 16 8000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 24100 Kč
2021-06-2323.06.2021 -2500 Kč
ZZZcelkem 21600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1103 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 13600 Kč , doplňkové služby: 8000 Kč, celkem: 21600 Kč , zaplaceno: 21600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21E LCE9301 Hubáček Michal 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D21A LCE9751 Vavrysová Barbara 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2800 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 5200 Kč
2021-06-2525.06.2021 -2400 Kč
ZZZcelkem 2800 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1008 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2800 Kč , zaplaceno: 2800 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
F3 LCV9401 Kraus Jindřich 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D45B LCV7351 Krausová Marcela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D75 LCV4550 Zenkerová Miluše 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50B LCV7151 Zierhutová Michaela 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 4400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Krausová Marcela 08.12.2020 11:15
ZZZcelkem 1 5000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 9900 Kč
2021-06-2727.06.2021 -500 Kč
ZZZcelkem 9400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0304 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4400 Kč , doplňkové služby: 5000 Kč, celkem: 9400 Kč , zaplaceno: 9400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45A LDC7302 Gálus Igor 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A LDC7101 Nehasil Vladislav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A LDC0350 Nehasilová Veronika 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A LDC7150 Nehasilová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A LDC6850 Patzeltová Beatrice 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A LDC7301 Štěpán Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D35A LDC8550 Vaňková Saša 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 8400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-0202.05.2021 1200 Kč
2021-06-2121.06.2021 7200 Kč
ZZZcelkem 8400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0528 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 8400 Kč , zaplaceno: 8400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D35B LIT8353 Benešová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LIT8501 Lužnický Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LIT8401 Macek Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LIT9001 Nerad Jaroslav 2 1200 Kč 1050 Kč 0 Kč
D70 LIT5051 Neradová Alena 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21C LIT8951 Neradová Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A LIT7605 Pavlík Libor 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18B LIT0401 Pavlík Matěj 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A LIT7451 Pavlíková Klára 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B LIT0851 Pavlíková Rozárie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ10 ks 11450 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Benešová Zuzana 18.11.2020 16:49
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Neradová Alena 24.11.2020 20:13
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Pavlík Libor 24.11.2020 21:17
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Macek Jiří 25.11.2020 12:20
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Neradová Eva 25.11.2020 13:04
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Lužnický Jiří 25.11.2020 14:45
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Nerad Jaroslav 15.06.2021 15:38
ZZZcelkem 11 5500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2222.06.2021 16950 Kč
ZZZcelkem 16950 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0511 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 11450 Kč , doplňkové služby: 5500 Kč, celkem: 16950 Kč , zaplaceno: 16950 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21A LLI9751 Balcarová Barbora 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H20B LLI0203 Bradáč David 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A LLI0002 Bradáč Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A LLI7201 Bradáč Stanislav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45B LLI7550 Bradáčová Marie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A LLI6801 Fürst Aleš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B LLI9854 Fürstová Anna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A LLI6950 Fürstová Katka 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
H50A LLI6900 Hejna Stanislav 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D65 LLI5550 Korejčíková Dáďa 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F5 LLI6301 Melichar Jaromír 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21A LLI0001 Melichar Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A LLI0404 Peterka Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A LLI7502 Peterka Vojtěch 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ14 ks 16200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
stornopoplatky 1 Kč 200 200 Kč Beránek Miroslav pro LLI9802 15.07.2021 17:56
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Beránek Miroslav pro LLI0002 18.07.2021 16:44
ZZZcelkem 201 700 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1919.06.2021 15600 Kč
2021-07-0101.07.2021 1400 Kč
2021-07-1313.07.2021 -600 Kč
2021-07-1818.07.2021 500 Kč
ZZZcelkem 16900 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0513 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 16200 Kč , doplňkové služby: 700 Kč, celkem: 16900 Kč , zaplaceno: 16900 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H18A LME0400 Bejvl Marek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T-OPEN LME6852 Dittrtová Lucia 1 1000 Kč 500 Kč 0 Kč
D50B LME6850 Izáková Tereza 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
T-OPEN LME7102 Izák Pavel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 3900 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč Izáková Tereza 21.11.2020 11:14
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Šimek Miroslav 14.12.2020 12:57
ZZZcelkem 3 1700 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2323.06.2021 8100 Kč
2021-07-0909.07.2021 -2500 Kč
ZZZcelkem 5600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0217 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 3900 Kč , doplňkové služby: 1700 Kč, celkem: 5600 Kč , zaplaceno: 5600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 LPM1102 Čepička Antonín 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50A LPM6701 Čepička Ladislav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A LPM7353 Čepičková Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A LPM7805 Dvořák Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 LPM0952 Dvořáková Tereza 3 1000 Kč 250 Kč 0 Kč
D21E LPM9452 Chvalová Věra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H60B LPM5402 Pech Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45A LPM6151 Pechová Iva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A LPM7904 Šitra Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A LPM7857 Šitrová Lucie 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 LPM0850 Šitrová Štěpánka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50B LPM6900 Šoupa Karel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 LPM0500 Šoupa Martin 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50B LPM6850 Šoupová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A LPM7020 Weissar Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A LPM0300 Weissar Samuel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ16 ks 17650 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 3 1500 Kč Čepička Ladislav 21.11.2020 17:40
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Weissar Petr 03.01.2021 21:53
ZZZcelkem 5 2500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2323.06.2021 18900 Kč
2021-07-1919.07.2021 1250 Kč
ZZZcelkem 20150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0306 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 17650 Kč , doplňkové služby: 2500 Kč, celkem: 20150 Kč , zaplaceno: 20150 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21B LPU9502 Deml Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A LPU6955 Demlová Jitka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65A LPU5201 Farář Václav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E LPU9902 Fencl Jonáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A LPU9750 Jansová Doubravka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LPU9611 Jurica Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 LPU5101 Knap Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D50A LPU6052 Knapová Iva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LPU8811 Moravec Marek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D65 LPU5654 Novotná Jiřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H60A LPU5905 Novotný Miroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55B LPU6504 Procházka Radek 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LPU9110 Procházka Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LPU0001 Roudný Václav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A LPU8106 Šabatka Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B LPU9802 Žák Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ16 ks 19000 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU9750 21.11.2020 18:45
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU9502 21.11.2020 18:45
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU9802 21.11.2020 18:46
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU9902 21.11.2020 19:37
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU9110 21.11.2020 23:28
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU0057 23.11.2020 22:48
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Klimpl Petr pro LPU0001 06.12.2020 16:02
ZZZcelkem 7 3500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1414.06.2021 23700 Kč
2021-06-2626.06.2021 -1200 Kč
ZZZcelkem 22500 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0612 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 19000 Kč , doplňkové služby: 3500 Kč, celkem: 22500 Kč , zaplaceno: 22500 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55A LTP6303 Würz Martin 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2828.06.2021 1400 Kč
2021-06-3030.06.2021 1400 Kč
2021-07-0101.07.2021 -1400 Kč
ZZZcelkem 1400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0514 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1400 Kč , zaplaceno: 1400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D14A LTU0753 Kvášovská Ludmila 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H12A LTU0902 Kvášovský Filip 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H40B LTU7802 Kvášovský Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H12B LTU1000 Retka Jakub 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
F3 LTU8200 Retka Jiří 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
T10P LTU1500 Skalka Jindřich 2 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50A LTU6700 Skalka Michal 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A LTU7850 Termerová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ8 ks 8600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2020-12-0707.12.2020 9600 Kč
2021-06-1717.06.2021 -2000 Kč
2021-07-0707.07.2021 1000 Kč
ZZZcelkem 8600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0613 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 8600 Kč , zaplaceno: 8600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35A MAS6800 Kovář Jindřich 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H14A MAS0800 Mála Matyáš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H55A MAS5501 Pilař Karel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 3400 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 4900 Kč
2021-06-2323.06.2021 -1500 Kč
ZZZcelkem 3400 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0307 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 3400 Kč , zaplaceno: 3400 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21A MFP7903 Dvořáček Dan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A MFP6301 Forst Libor 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H60A MFP5700 Minchev Ivan 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
D40A MFP8050 Nedbalová Jana 2 1200 Kč 850 Kč 0 Kč
D21A MFP8450 Pecoldová Pavlína 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A MFP6401 Suk Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 7050 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Dvořáček Dan 23.03.2021 10:15
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Hlaváčová Jarka 29.04.2021 22:18
34-internát 2lůžkový pokoj 5000 Kč 1 5000 Kč Minchev Ivan 05.05.2021 19:48
ZZZcelkem 4 6500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1717.06.2021 12700 Kč
2021-07-0202.07.2021 850 Kč
ZZZcelkem 13550 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0110 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 7050 Kč , doplňkové služby: 6500 Kč, celkem: 13550 Kč , zaplaceno: 13550 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H80 MKP4100 Rychlý Rudolf 2 1000 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-3030.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0111 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75 MLA4401 Fišák Jan 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D12B MLA0950 Fišáková Lucie Johanka 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H60A MLA5801 Milota Josef 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55B MLA6552 Miturová Radka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 4400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Fišák Jan 20.11.2020 07:49
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Miturová Radka 20.11.2020 09:57
33-nouzové ubytování 560 Kč 1 560 Kč Milota Josef 30.04.2021 18:48
ZZZcelkem 5 2560 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1515.06.2021 3400 Kč
2021-06-2525.06.2021 8160 Kč
2021-06-2525.06.2021 -3400 Kč
2021-06-2929.06.2021 -1200 Kč
ZZZcelkem 6960 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0308 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4400 Kč , doplňkové služby: 2560 Kč, celkem: 6960 Kč , zaplaceno: 6960 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H50A MOV6901 Berger Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H12A MOV1002 Berger Tomáš 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D45B MOV7452 Bergrová Petra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50B MOV6701 Holec Honza 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A MOV7750 Horáčková Vladimíra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H65A MOV5201 Juřeník Josef 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12B MOV0951 Juřeníková Ema 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D35B MOV8052 Juřeníková Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50B MOV7100 Pavlíček Daniel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50B MOV7151 Pavlíčková Lenka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45B MOV7650 Štětínská Soňa 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14A MOV0751 Štětínská Tereza 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50B MOV7104 Štětínský Pavel 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A MOV0004 Vavřík Tomáš 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H16A MOV0600 Vojvodík Eduard 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H35A MOV7400 Vojvodík Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A MOV0503 Zádrapa Marian Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A MOV0553 Zahradníková Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ18 ks 21200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 2 1000 Kč Vojvodík Martin 18.11.2020 16:35
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Horáčková Vladimíra 19.11.2020 10:47
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Zádrapa Marian Petr 24.11.2020 21:43
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Petr Václav 27.11.2020 17:37
ZZZcelkem 5 2500 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2121.06.2021 22300 Kč
2021-06-2323.06.2021 1400 Kč
ZZZcelkem 23700 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0810 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 21200 Kč , doplňkové služby: 2500 Kč, celkem: 23700 Kč , zaplaceno: 23700 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D60 NPA5754 Hušková Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 NPA5001 Novák Karel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D65 NPA5552 Nováková Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B NPA6705 Zikmund Zdeněk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 4600 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2626.06.2021 3400 Kč
2021-06-3030.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 4600 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0614 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 4600 Kč , zaplaceno: 4600 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
F5 OKP6452 Smolková Alena 1 1000 Kč 750 Kč 0 Kč
D50A OKP6550 Valentová Helena 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2150 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 2150 Kč
ZZZcelkem 2150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0112 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2150 Kč , zaplaceno: 2150 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12B ONO1001 Černý Antonín 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H50B ONO7101 Černý Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
F3 ONO7852 Davidová Jana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45B ONO7502 Holík Jaromír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45B ONO7552 Holíková Ilona 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16B ONO0653 Holíková Petra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A ONO0553 Holíková Simona 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A ONO0600 Ječmen Matyáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A ONO7900 Ječmen Vladimír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B ONO8050 Ječmenová Věra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12A ONO0950 Ječmenová Veronika 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H14A ONO0701 Kule Oliver 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D16A ONO0552 Kulová Laura 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A ONO0452 Pecko Sára 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40B ONO7203 Pekárek Martin 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
D16A ONO0655 Pekárková Bára 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
H50A ONO6701 Urbánek Lumír 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A ONO0650 Urbánková Eva 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A ONO7851 Urbánková Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D10 ONO1150 Urbánková Lucie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ20 ks 22400 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Ječmen Vladimír 18.11.2020 08:16
31-kemp-osoba 500 Kč 3 1500 Kč Černý Antonín 18.11.2020 10:22
32-kemp-místo pro karavan 700 Kč 1 700 Kč Urbánková Jana 18.11.2020 11:18
31-kemp-osoba 500 Kč 4 2000 Kč Holíková Petra 23.11.2020 22:35
31-kemp-osoba 500 Kč 5 2500 Kč Ječmen Vladimír 22.06.2021 07:05
ZZZcelkem 17 8700 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2424.06.2021 32800 Kč
2021-06-2525.06.2021 -1700 Kč
ZZZcelkem 31100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0310 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 22400 Kč , doplňkové služby: 8700 Kč, celkem: 31100 Kč , zaplaceno: 31100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H18B OSN0303 Dvořáček Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A OSN7502 Dvořáček Jiří 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16B OSN0505 Dvořáček Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12B OSN1050 Dvořáčková Eva 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40B OSN7850 Dvořáčková Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D14B OSN0757 Dvořáčková Jana 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H14B OSN0808 Přibyl Daniel 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H40B OSN7801 Přibyl Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18B OSN0300 Přibyl Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16B OSN0551 Přibylová Anežka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40B OSN7853 Přibylová Jana 1 1200 Kč 1500 Kč 0 Kč
H50A OSN7118 Zrník Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H16A OSN0606 Zrník Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ13 ks 15300 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-2424.06.2021 15300 Kč
ZZZcelkem 15300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0710 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 15300 Kč , zaplaceno: 15300 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H60B PCB5901 Blabla Zdeněk 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 1200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1616.06.2021 1200 Kč
ZZZcelkem 1200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0412 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 1200 Kč , zaplaceno: 1200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D20A PDY0150 Nováková Eliška 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45B PDY7350 Nováková Martina 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 2100 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Lounek Jakub pro PDY7350 24.11.2020 19:53
31-kemp-osoba 500 Kč 1 500 Kč Lounek Jakub pro PDY0150 24.11.2020 19:54
ZZZcelkem 2 1000 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-1717.06.2021 3100 Kč
ZZZcelkem 3100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0219 (bankovní účet: 2300197975/2010)
klubový vklad: 2100 Kč , doplňkové služby: 1000 Kč, celkem: 3100 Kč , zaplaceno: 3100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45A PGP7203 Baldrian Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A PGP8108 Beneš Miroslav 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E PGP9056 Bogarová Adéla 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E PGP8401 Buzek Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A PGP0401 Čtrnáct František 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45B PGP7603 Čtrnáct Jiří 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
H21C PGP0001 Čtrnáct Šimon 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D50A PGP7151 Čtrnáctová Magdalena 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H50A PGP7101 Drbal Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H40A PGP8006 Dvořák Josef 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D18A PGP0355 Dvořáková Hana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D45B PGP7254 Dvořáková Ivana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12A PGP0956 Dvořáková Lucie 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D16A PGP0659 Dvořáková Veronika 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21E PGP8610 Flašar Jan 1 1200 Kč 900 Kč 0 Kč
D21B PGP9950 Hrabánková Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A PGP0305 Hřivna Jakub 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A PGP6305 Hurta Vladimír 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H18A PGP0404 Janas Adam 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H20A PGP0200 Janas Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H14A PGP0700 Jandera Kryštof 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D21A PGP9850 Janovská Kateřina 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D40A PGP7355 Janovská Petra 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21A PGP6401 Janovský Tomáš 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 PGP5103 Jelínek Martin 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D60 PGP5851 Jelínková Radana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E PGP9153 Jelínková Šárka 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21E PGP8851 Jelínková Zora 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D55A PGP6352 Ježková Regina 2 1200 Kč 1400 Kč 0 Kč
H21E PGP9606 Jonáš Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H45A PGP6901 Kabát Jan 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A PGP0408 Kabát Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H70 PGP5000 Kolský Alexander 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H45A PGP6501 Kondrát Martin 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21B PGP9956 Kopecká Johana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H55A PGP6000 Kožina Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H18A PGP0300 Kožina Štěpán 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A PGP9350 Kožinová Anna 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A PGP6651 Kožinová Jana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D21A PGP9650 Kožinová Zuzana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D12B PGP0955 Kubecová Markéta 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D14A PGP0957 Lošťáková Ela 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
D40A PGP7763 Lošťáková Ivana 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
D16A PGP0660 Lošťáková Sára 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H14A PGP0703 Matyšek Ondřej 1 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
H21E PGP9702 Navrátil Šimon 1 1200 Kč 600 Kč 0 Kč
H40A PGP7602 Nemšovský Petr 1 1200 Kč 1200 Kč 0 Kč
H21B PGP8909 Oľhava Rastislav 2 1200 Kč 350 Kč 0 Kč
D21C PGP9163 Oľhavová Hana 2