Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 25.05.2013
Pořadatel:

OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Palackého třída 2547, Pardubice, 530 02
IČO: 26606747
Plátce:

ARCHIV
VS: 91026
999
Vklady:

Startovné 25.05.2013 4 330 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 4 330 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 4 330 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce