Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 15.06.2013
Pořadatel:

Spartak Adamov, z.s.
Smetanovo nám. 3, Adamov, 679 04
IČO: 45473731
Plátce:

TJ O-mikron z.s.
Třískalova 571/18, Brno, 638 00
IČO: 22714588
VS: 1119
MBM
Vklady:

Startovné 15.06.2013 240 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 240 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 240 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce