Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Pěkné prázdniny - 24.08.2013
Pořadatel:
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
ČÚ: 107-2319400267/0100 VS 13xxxx
IČO: 15045528
Plátce:
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
Vklady:
Startovné 24.08.2013 6 510 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 6 510 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 6 510 Kč
..........................................................................................
24.08.2013 Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
TUV