Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár MTBO - 10.08.2013
Pořadatel:

A-team Bruntál z.s.
Kavalcova 1882/8, Bruntál, 792 01
ČÚ: 2300243126/2010, jako VS použijte číslu klubu dle adresáře ČSOS
IČO: 66145244
Plátce:

OK Slavia Hradec Králové, z.s.
Nad Rybníky 2053/4, Hradec Králové, 500 08
IČO: 03288978
VS: 0617
SHK
Vklady:

Startovné 10.08.2013 160 Kč
Doplňkové služby 10.08.2013 70 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 230 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 230 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce