Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár MTBO - 10.08.2013
Pořadatel:

A-team Bruntál z.s.
Kavalcova 1882/8, Bruntál, 792 01
ČÚ: 2300243126/2010, jako VS použijte číslu klubu dle adresáře ČSOS
IČO: 66145244
Plátce:

PELL´S MTBO TEAM
Palackého 924/105, Brno, 612 00
IČO: 26620359
VS: 1118
XBM
Vklady:

Startovné 10.08.2013 320 Kč
Doplňkové služby 10.08.2013 70 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 390 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 670 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti -280 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce