Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár, Žebříček A a B - noční sprint - 15.03.2014
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
ČÚ: 281012533/0300, VS číslo oddílu v adresáři ČSOS
IČO: 69973300
Plátce:

SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
IČO: 63696592
VS: 0914
SSU
Vklady:

Startovné 15.03.2014 570 Kč
Doplňkové služby 15.03.2014 531 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 101 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 101 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce