Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár, Žebříček A a B - noční sprint - 15.03.2014
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
ČÚ: 281012533/0300, VS číslo oddílu v adresáři ČSOS
IČO: 69973300
Plátce:

TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo nám. 7, Brno, 638 00
IČO: 00214086
VS: 1108
TBM
Vklady:

Startovné 15.03.2014 585 Kč
Doplňkové služby 15.03.2014 90 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 675 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 675 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce