Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár, Žebříček A a B - noční sprint - 15.03.2014
Pořadatel:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.
Na Příčce 364/9, Plzeň, 326 00
ČÚ: 281012533/0300, VS číslo oddílu v adresáři ČSOS
IČO: 69973300
Plátce:

TJ Švýcárna
Hrdinů 28, Rýmařov, 795 01
IČO: 45234965
VS: 0928
SVR
Vklady:

Startovné 15.03.2014 195 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 195 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 195 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce