Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 18.10.2014
Pořadatel:

OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
ČÚ: 35-8964910267/0100, 27XXXX
IČO: 04605837
Plátce:

PELL´S MTBO TEAM
Palackého 924/105, Brno, 612 00
IČO: 26620359
VS: 1118
XBM
Vklady:

Startovné 18.10.2014 160 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 160 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 160 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce