Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 18.10.2014
Pořadatel:

OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
ČÚ: 35-8964910267/0100, 27XXXX
IČO: 04605837
Plátce:

OK Lokomotiva Pardubice, spolek
Palackého třída 2547, Pardubice, 530 02
IČO: 26606747
VS: 0612
LPU
Vklady:

Startovné 18.10.2014 90 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 90 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 90 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce