Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 19.10.2014
Pořadatel:

OK Kamenice, z.s.
Slunečná 678, Kamenice, 251 68
ČÚ: 35- 8964910267/0100, VS: číslo oddílu dle adresáře ČSOS
IČO: 04605837
Plátce:

VSK ČVUT Praha z.s.
Pod Juliskou 4, Praha 6, 160 00
IČO: 40765768
VS: 0104
FSP
Vklady:

Startovné 19.10.2014 1 330 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 330 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 330 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce