Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 01.11.2014
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Slaný, z. s.
Velvarská 136/1, Slaný, 274 01
ČÚ: 51-5204270427/0100, v.s. 11xxxx
IČO: 61895598
Plátce:

TJ Slovan Karlovy Vary, z.s.
Dr. D. Bechera 1009/18, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 00520179
VS: 0313
SKV
Vklady:

Startovné 01.11.2014 270 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 270 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 90 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 180 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce