Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Oblastní žebříček - 17.10.2015
Pořadatel:
SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
ČÚ: 1904881319/0800
IČO: 63696592
Plátce:
ARCHIV
VS: 91026
Vklady:
Startovné 17.10.2015 450 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 450 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 450 Kč
..........................................................................................
17.10.2015 SK Severka Šumperk, z.s.
999