Vyúčtování vkladů
Závod:
Český pohár MTBO - 12. kolo - 05.09.2015 (ID 3067)
Český pohár MTBO - 13. kolo - 06.09.2015 (ID 3068)
Pořadatel:

Športový klub VAZKA Bratislava
Matičná 11, Bratislava, 831 03
ČÚ: EUR (Sberbank Slovensko) IBAN: SK77 3100 0000 0041 3000 3101 BIC/SWIFT: LUBASKBX __CZK__1EUR=28CZK (Airbank Česká republika) IBAN: CZ59 3030 0000 0013 2940 4013 BIC/SWIFT: AIRACZPP; Payment description: 8888xxxx (xxxx = club nr. in ORIS system)
IČO:
Plátce:

(SVK) Klub OB ATU Košice
VS: 88883109
AKE
Vklady:

Startovné 05.09.2015 (ID 3067) 7 EUR
Doplňkové služby 05.09.2015 (ID 3067) 2 EUR
Poplatky za přihlášku celkem 9 EUR
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 EUR
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 9 EUR
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce