Vyúčtování vkladů
Závod:
T3, T5 a P2 při Mistrovství oblasti štafet - 11.04.2015 (ID 3137)
Mistrovství oblasti štafet - 11.04.2015 (ID 2889)
Pořadatel:

Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2, Praha 2, 120 00
ČÚ: 670100-2201368476/6210, jako variabilní symbol použijte číslo Vašeho oddílu podle adresáře ČSOS
IČO: 00393495
Plátce:

Orientační klub č.19154 v Asociaci TOM ČR
Smetanova 1320, Roztoky, 252 63
IČO: 70969019
VS: 0212
ROZ
Vklady:

Startovné 11.04.2015 (ID 2889) 600 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 600 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 600 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce