Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
T3, T5 a P2 při Mistrovství oblasti štafet - 11.04.2015 (ID 3137)
Mistrovství oblasti štafet - 11.04.2015 (ID 2889)
Pořadatel:
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
Na Folimance 2, Praha 2, 120 00
ČÚ: 670100-2201368476/6210, jako variabilní symbol použijte číslo Vašeho oddílu podle adresáře ČSOS
IČO: 00393495
Plátce:
Sportovní klub orientačního běhu Slaný, z. s.
Velvarská 136/1, Slaný, 274 01
IČO: 61895598
Vklady:
Startovné 11.04.2015 (ID 2889) 300 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 300 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 300 Kč
..........................................................................................
11.04.2015 Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
SLA