Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství oblasti ve sprintu - 09.04.2016 (ID 3324)
Mistrovství oblasti sprintových štafet - 09.04.2016 (ID 3425)
Pořadatel:

SK Severka Šumperk, z.s.
Janáčkova 39, Šumperk, 787 01
ČÚ: 1904881319/0800
IČO: 63696592
Plátce:

Orientační Běh Opava, z.s.
Vojanova 31a, Opava, 746 01
IČO: 26534991
VS: 0801
AOP
Vklady:

Startovné 09.04.2016 (ID 3324) 1 370 Kč
Startovné 09.04.2016 (ID 3425) 870 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 2 240 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 2 190 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 50 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce