Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

Vysokoškolský sportovní klub Přírodní vědy UK Praha, spolek
Bruslařská 1132/10, Praha 10, 102 00
IČO: 43005055
VS: 0116
PVP
Vklady:

Startovné 10.08.2016 4 000 Kč
Doplňkové služby 10.08.2016 1 500 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 5 500 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 4 500 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 000 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce