Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

Sportovní klub orientačního běhu Bruntál
Uhlířská 1576/11, Bruntál, 792 01
IČO: 70645701
VS: 0913
SBR
Vklady:

Startovné 10.08.2016 8 000 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 8 000 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 8 100 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti -100 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce