Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

(POL) indyvidual
VS: 90590
2CP
Vklady:

Startovné 10.08.2016 1 360 Kč
Doplňkové služby 10.08.2016 1 500 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 2 860 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 2 860 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce