Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

VŠTJ Ekonom Praha
Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67
IČO: 15273229
VS: 0103
EKP
Vklady:

Startovné 10.08.2016 18 910 Kč
Doplňkové služby 10.08.2016 1 000 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 19 910 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 19 910 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce