Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.
Litovická 452, Hostivice, 253 01
IČO: 16949412
VS: 0203
HCE
Vklady:

Startovné 10.08.2016 1 960 Kč
Doplňkové služby 10.08.2016 500 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 2 460 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 1 160 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 300 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce