Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

(HUN) Szabi SE
VS: 90635
25H
Vklady:

Startovné 10.08.2016 1 320 Kč
Doplňkové služby 10.08.2016 500 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 820 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 1 500 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 320 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce