Vyúčtování vkladů
Závod:
Česká Kanada 2016 - 10.08.2016
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:

Klub orientačního běhu Konice
Tyršova 397, Konice, 798 52
IČO: 44053967
VS: 0906
KON
Vklady:

Startovné 10.08.2016 6 400 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 6 400 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 5 600 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 800 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce