Vyúčtování vkladů
Závod:
Dzbelský kotár - 13.02.2016
Pořadatel:

Klub orientačního běhu Konice
Tyršova 397, Konice, 798 52
IČO: 44053967
Plátce:

Klub orientačního běhu Železárny Prostějov, z.s.
Slovenská 2550/15, Prostějov, 796 01
IČO: 44160186
VS: 0919
ZPV
Vklady:

Startovné 13.02.2016 30 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 30 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 0 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 30 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce