Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 08.04.2017
Pořadatel:

Sportovní klub Studenec, z.s.
Studenec 291, Studenec, 512 33
ČÚ: 171260405/0600, VS: xxxx
IČO: 15043991
Plátce:

OK 99 Hradec Králové, z.s.
Milady Horákové 420/56, Hradec Králové, 500 06
IČO: 69153337
VS: 0615
PHK
Vklady:

Startovné 08.04.2017 7 680 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 7 680 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 7 590 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 90 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce