Vyúčtování vkladů
Závod:
Oblastní žebříček - 08.04.2017
Pořadatel:

Sportovní klub Studenec, z.s.
Studenec 291, Studenec, 512 33
ČÚ: 171260405/0600, VS: xxxx
IČO: 15043991
Plátce:

Klub orientačního běhu Dobruška, z.s.
Orlická 978, Dobruška, 518 01
IČO: 42886309
VS: 0603
DOB
Vklady:

Startovné 08.04.2017 630 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 630 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 630 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce