Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Oblastní žebříček - 27.05.2017
Pořadatel:
TJ Lokomotiva Ingstav Brno
Horákova 7, Brno, 616 00
ČÚ: 943423113/0800
IČO: 44012381
Plátce:
Neregistrovaní
VS: 90003
Vklady:
Startovné 27.05.2017 1 920 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 1 920 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 120 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 1 800 Kč
..........................................................................................
27.05.2017 TJ Lokomotiva Ingstav Brno
NNN