Vyúčtování vkladů
Závod:
H.S.H. Vysočina cup - 14.07.2017
Pořadatel:

Sportovní klub Chrast
Stadion v Lipkách, Chrast, 538 51
ČÚ: 2201027137/2010, VS: 88XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS
IČO: 43499066
Plátce:

K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256, Choceň, 565 01
IČO: 15030237
VS: 0607
CHC
Vklady:

Startovné 14.07.2017 2 500 Kč
Doplňkové služby 14.07.2017 600 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 3 100 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 3 100 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce