Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet - 28.09.2018 (ID 3914)
Český pohár štafet (B), Česká liga klubů (B), mistrovství oblasti - 29.09.2018 (ID 3915)
Český pohár štafet (B), Česká liga klubů (B) - 30.09.2018 (ID 3916)
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Hradská 854, Zlín, 760 01
ČÚ: 4080002310/6800
IČO: 49157566
Plátce:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
VS: 0115
PGP
Vklady:

Startovné 28.09.2018 (ID 3914) 4 720 Kč
Startovné 29.09.2018 (ID 3915) 9 330 Kč
Doplňkové služby 29.09.2018 (ID 3915) 8 100 Kč
Startovné 30.09.2018 (ID 3916) 9 330 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 31 480 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 31 480 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce