Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet - 13.10.2018 (ID 3984)
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva - 14.10.2018 (ID 3985)
Pořadatel:
VŠTJ Ekonom Praha
Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67
ČÚ: 2100577906 / 2010, jako vs uveďte 218xxxx kdy xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
IČO: 15273229
Plátce:


IČO:
VS: 2180500
Vklady:
Startovné 13.10.2018 (ID 3984) 10 480 Kč
Doplňkové služby 13.10.2018 (ID 3984) 13 975 Kč
Startovné 14.10.2018 (ID 3985) 4 000 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 28 455 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 28 455 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
13.10.2018 VŠTJ Ekonom Praha
JEO