Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet - 13.10.2018 (ID 3984)
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva - 14.10.2018 (ID 3985)
Pořadatel:
VŠTJ Ekonom Praha
Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67
ČÚ: 2100577906 / 2010, jako vs uveďte 218xxxx kdy xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
IČO: 15273229
Plátce:
LOK-o Liberec z.s.
Londýnská 8/102, Liberec XI-Růžodol I, 460 01
IČO: 07653123
VS: 2180513
Vklady:
Startovné 13.10.2018 (ID 3984) 2 580 Kč
Startovné 14.10.2018 (ID 3985) 2 350 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 4 930 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 4 930 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
13.10.2018 VŠTJ Ekonom Praha
LLI