Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Velikonoce ve skalách - 30.03.2018
Pořadatel:
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
ČÚ: 2800595750/2010, VS: xxxx55, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře
IČO: 26998246
Plátce:
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem, z.s.
Černěves 76, Roudnice nad Labem, 413 01
IČO: 68983654
VS: 020755
Vklady:
Startovné 30.03.2018 18 630 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 18 630 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 18 320 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 310 Kč
..........................................................................................
30.03.2018 Oddíl OB Kotlářka, z. s.
ROU