Vyúčtování vkladů a doplňkových služeb

Závod:
Velikonoce ve skalách - 30.03.2018
Pořadatel:
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
ČÚ: 2800595750/2010, VS: xxxx55, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře
IČO: 26998246
Plátce:
Slavia Liberec orienteering, z.s.
Humpolecká 507/11, Liberec V- Kristiánov, 460 05
IČO: 22867449
VS: 052655
Vklady:
Startovné 30.03.2018 23 090 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 23 090 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 22 240 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 850 Kč
..........................................................................................
30.03.2018 Oddíl OB Kotlářka, z. s.
VLI