Vyúčtování vkladů
Závod:
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet - 05.10.2019 (ID 4308)
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva - 06.10.2019 (ID 4309)
Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Plátce:IČO:
VS: 0500
JEO
Vklady:

Startovné 05.10.2019 (ID 4308) 7 800 Kč
Doplňkové služby 05.10.2019 (ID 4308) 8 670 Kč
Startovné 06.10.2019 (ID 4309) 8 500 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 24 970 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 24 970 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce