Vyúčtování vkladů
Závod:
Velikonoce ve skalách - 19.04.2019
Pořadatel:

Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
ČÚ: 2800595750/2010
IČO: 26998246
Plátce:

Báječné ženy v běhu, z.s.
V rovinách 511/48, Praha 4, 140 00
IČO: 01810081
VS: 013755
BZP
Vklady:

Startovné 19.04.2019 5 450 Kč
Doplňkové služby 19.04.2019 770 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 6 220 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 6 220 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce