Vyúčtování vkladů
Závod:
Velikonoce ve skalách - 19.04.2019
Pořadatel:

Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Na Kotlářce 1, Praha 6, 160 00
ČÚ: 2800595750/2010
IČO: 26998246
Plátce:

TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo nám. 7, Brno, 638 00
IČO: 00214086
VS: 110855
TBM
Vklady:

Startovné 19.04.2019 9 390 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 9 390 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 9 390 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce