Vyúčtování vkladů
Závod:
Orienteering Adventure - 07.08.2019 (ID 4859)
Veřejný závod - 07.08.2019 (ID 4860)
Pořadatel:

Orienteering Adventure, z.s.
P.O.BOX 3, Vrchlabí, 543 01
ČÚ: 283838208/0300
IČO: 06849822
Plátce:

Báječné ženy v běhu, z.s.
V rovinách 511/48, Praha 4, 140 00
IČO: 01810081
VS: 0137
BZP
Vklady:

Startovné 07.08.2019 (ID 4859) 2 000 Kč
Startovné 07.08.2019 (ID 4860) 150 Kč
Poplatky za přihlášku celkem 2 150 Kč
Uhrazeno předem převodem z účtu 2 150 Kč
Rozdíl - přijato/vráceno v hotovosti 0 Kč
..........................................................................................
Datum, podpis příjemce